Na Trubarjevi cesti ob križišču z Resljevo že več let poteka boj za stanovanje, v katerem živi Ciril Gartner, stoodstotni invalid. Zgradbo, v kateri biva, je pred leti kupilo podjetje Hiša invest z namenom, da bi jo porušilo in na tem mestu zgradilo hostel.

Toda mestni stanovanjski sklad je leta 2008 Gartnerju priznal lastninsko pravico nad delom stavbe, Hiša invest pa svojih poslovnih načrtov za zdaj ni mogla uresničiti. Pravda o lastništvu še vedno poteka, medtem pa se je na Trubarjevi cesti zgodilo več napetih dogodkov, o čemer smo poročali že leta 2016. Gartner je direktorju Hiše investa Jovanu Mičiću tedaj očital ustrahovanje, fizične napade, zapiranje vode in namerno poškodovanje stavbe, o čemer je priskrbel tudi slikovni material, Mičić pa je vse zanikal.

Invalid naj bi se zapodil na gradbišče

Spor se takrat ni končal, enega od vrhuncev pa je dosegel minuli četrtek, ko je Hiša invest porušila del stavbe, ob tem pa je bil Ciril Gartner poškodovan in prepeljan v bolnišnico, kjer je še vedno na zdravljenju. Po navedbah Gartnerjevega sina je nanj s tovornjaka padel tram in mu hudo poškodoval nogo (zlom kolena), edino, ki jo še ima.

Gartnerjev sin trdi, da gradbišče, na katerem je prišlo do nesreče, ni bilo ustrezno označeno. Pravilnik o gradbiščih veleva, da mora biti gradbišče ograjeno oziroma varovano tako, »da je s trakom, z mrežo, z opozorilnimi znaki ali na drug ustrezen način označeno območje, v katerem so predvidena gradbena dela in za katerega je predvideno, da bi gibanje v njem lahko povzročilo neposredno nevarnost za mimoidoče in za promet«. Iz Gartnerjeve fotografije, ki jo hranimo v uredništvu, je razvidno, da celotno gradbišče ni bilo ograjeno.

Direktor Hiše investa Jovan Mičić trdi, da je bilo gradbišče ustrezno označeno, in pravi, da sta Gartnerjeva dogodek zrežirala. Trdi, da je bilo postavljenih pet tabel in da je Gartner starejši kljub temu vstopil na gradbišče. Po opozorilu se je po Mičićevih navedbah začasno odmaknil. »Ko pa je delo spet steklo, se je zapodil v delovno območje bagra v trenutku, ko je delavec na kamion polagal leseni tram. Ker je bilo delo moteno, je tram padel na tla. Takoj ko je Ciril Gartner to opazil, se je tudi sam vrgel na tla,« je zapisal Mičić. Kako se je lahko invalid z le eno nogo in protezo namesto druge ter drugimi hudimi boleznimi lahko zapodil proti gradbišču, Mičić ni razložil. Prav tako ne, kako si je ob dogodku, ki ga je opisal, lahko Gartner zlomil koleno do minulega četrtka zdrave noge.

Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, po novem gradbenem zakonu gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta ni več potrebno. Potrebno je le prijaviti začetek odstranitve in upravnemu organu predložiti zakonsko predpisano dokumentacijo. Mičić pravi, da so del stavbe odstranili na tej podlagi, z upravne enote pa so nam sporočili, da so prijeli prijavo za odstranitev dela objekta. Mestni oddelek za gospodarske dejavnosti je Hiši invest izdal dovoljenje za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za obdobje med 24. in 27. avgustom, opisani dogodek, ki ga preiskujeta policija in gradbena inšpekcija, pa se je zgodil 23. avgusta.

Zahteva za izvršbo ni uspela

Ciril Gartner se že vrsto let bojuje za skromno bivališče na Trubarjevi cesti, kamor se je vselil leta 1956. Sprva je živel v podstrešni sobici v družbeni lasti. Pozneje je del podstrešja, ki ni bilo v uporabi, predelal v stanovanje, za kar je imel vsa potrebna dovoljenja. Po letu 1991 je bila stavba denacionalizirana, prišla je v last več lastnikov, ena soba (17 kvadratnih metrov), ki je del Gartnerjevega stanovanja, pa v last občine. Leta 2008 mu je v skladu s stanovanjskim zakonom iz leta 1991 javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana priznal lastninsko pravico na obeh dograjenih delih stanovanja in mu predlagal, da odkupi del stanovanja (sobo v velikosti 17 kvadratnih metrov), ki je v lasti občine.

Za Gartnerja pa so nastale še precej večje težave, ko je pred leti od denacionalizacijskih upravičencev stavbo odkupilo podjetje Hiša invest, ki meni, da ima lastninsko pravico nad vso stavbo. Na dražbi je z višjo ponudbo od Gartnerja kupilo tudi občinsko sobo. Zato je Hiša invest podala zahtevo za izvršbo, s katero bi Gartnerja postavila na cesto, a jo je pravnomočno izgubila. Prav tako ji pred leti upravna enota ni izdala gradbenega dovoljenja za rušenje, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe ter gradnjo novega objekta. Spor še vedno poteka na sodišču.