Nisem privilegiran član naše družbe, ki bi imel vpogled v neverjetne vire za medijsko tržno nišo novejše zgodovine Slovenije, kot jo imajo nekateri negovani otroci, ki nas vztrajno obmetavajo z vzhičenim veseljem blatenja OF in NOB. Vsi intervjuji dr. Možine, na primer z dr. Dežmanom, dr. Grando itd., pa me asociirajo na opletanje z repom zapoznele reakcije cincajoče poražene strani predvojnih meščanskih strank, ki ji leta 1942 ni uspela imitacija mobilizacijske moči OF. Sedanja demokratična svoboda pa jim omogoča »ponovno vstajenje« po zgodovinsko zamujeni priložnosti.

Zaradi frustracij tako imenovanega meščanskega tabora, ki mu tudi imitacija pristopa OF ni uspela v smislu mobilizacije ljudstva, ki so ga ob napadu na Slovenijo (Jugoslavijo) zapustili »veliki voditelji« s kraljem vred, sedaj v miru z repom opleta jurišna doktorska trojka v medijskem prostoru, ki jim ga omogoča epohalno izborjena svoboda s sedanjo demokracijo. V zvezi s tem bi rad opozoril na kopijo apela teh strank (Slovenska zaveza, leto I., Slovenija, 7. maja 1942, št. 1), objavljeno na strani 88 znanstvene monografije Slovenija v vojni 1941–1945, ki jo je leta 2017 izdala založba Modrijan.

Marjan Zavšek, Laško