Marsikateri manjši turistični ponudnik se nima časa ukvarjati s spletno promocijo, niti si je ne more privoščiti. Ukvarja se zgolj z lastnim preživetjem, pravi Martin Bratanič, direktor Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje.

»In tu vstopimo mi s projektom digitalizacije in organizirane promocije. Naša naloga je, da gremo do ponudnika, mu ponudimo podporo, pomoč, ga predstavimo na določenih spletnih straneh, ki se bodo nato povezovale z bookingom, družbenimi omrežji in tako naprej. Torej, da ga bodo ljudje sploh 'našli'. Kot ponudnik je odgovoren sam zase, pri promocijsko-prodajnih aktivnostih pa mu pomagamo z različnimi mehanizmi.«

Projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki naj bi ga razvili do konca leta 2019, je vreden 225.000 evrov in je v višini 90 odstotkov podprt z državnimi in evropskimi sredstvi. Z njim želijo Posavci povezati turistične ponudnike in vsebine, ponudbo destinacije pa z digitalizacijo dvigniti na višjo raven in s tem povečati prepoznavnost in turistični obisk Posavja. Ponudniki se nato tudi sami dodatno izobražujejo in postanejo še boljši, pojasnjuje Bratanič. »Tudi tako se vzpostavljajo kakovostnejša delovna mesta, še zlasti si prizadevamo, da nismo usmerjeni k množičnemu turizmu, ampak skušamo najti avtentičnost našega območja.«.

Povezovanje je že, a brez rdeče niti

Posavski turizem sloni na rekah, termalnih vodah, kulinariki, kulturni dediščini. Poleg Term Čatež, paradnega konja posavskega turizma, je v Posavju še cela vrsta malih ponudnikov, in prav njim sta namenjena promocija in dvig na bistveno višjo raven, dodaja Bratanič. »Tako kot mi potrebujemo Terme Čatež, tudi one potrebujejo širše zaledje,« pravi.

»Prišli smo do stopnje, da smo zreli in razumemo drug drugega. Ker smo tik ob državni meji in ob glavnem mestu Hrvaške ter ne nazadnje neposredno ob glavnih komunikacijskih poteh, ki povezujejo Evropo in Balkan, imamo tudi konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi destinacijami.« Po Brataničevih besedah se povezovanje med posavskimi turističnimi ponudniki sicer že dogaja, vendar bolj spontano, kratkoročno in brez neke rdeče niti.

Povezovanje je ključno za razvoj turizma

Tudi v Termah Čatež kljub svoji prepoznavnosti v povezovanju vidijo veliko prednosti, pravi Alenka Pogačar, pomočnica direktorja marketinga in prodaje. »Naša prepoznavnost je prednost za druge ponudnike, in to je naša dota, ki jo dajemo v projekt. Hkrati pa od manjših ponudnikov pričakujemo obogateno ponudbo, zgodbe, doživljaje. Pri tem bo seveda potrebnega še veliko dela, kajti doslej pomembnejšega povezovanja ni bilo. Terme Čatež se z nekaterimi izbranimi lokalnimi ponudniki povezujemo že od nekdaj, pričakujemo pa, da bo teh dobrih zgodb še veliko.« Kot eno od zgodb, ki so že zaživele, izpostavlja Gradove Posavja. Gre za neformalno združenje upravljalcev šestih posavskih gradov, ki nastopajo s skupno promocijo in sooblikujejo tudi programe.

»Povezovanje z drugimi akterji v turizmu, od term do malih vinogradnikov, se nam zdi ključnega pomena,« pravi lastnik gostinskega kompleksa Tri lučke nad Krškim Igor Zorko. »Razvijamo butični turizem in želimo si goste z večjimi pričakovanji. Seveda pa jih ne moremo zgolj držati v našem hotelu, ampak jih želimo pokazati Posavje, jim ponuditi neko doživetje. Do tega pa je mogoče priti zgolj s povezovanjem,« je prepričan. Most med ponudniki bo za zdaj Regionalna razvojna agencija, a kot dodaja Bratanič, mora projekt postati gospodarska pobuda v smislu javno-zasebnega partnerstva. Naloga agencije pa je, da projekt razvije in ga ponudi javnosti na razpolago.