Znanstveniki so nedavno ugotovili, da so posledice vdihavanja onesnaženega zraka precej večje, kot so domnevali. Raziskava, ki so jo opravili na Kitajskem – a lahko njene izsledke impliciramo na vsa onesnažena območja po svetu –, je pokazala, da visok nivo onesnaženosti zraka znatno vpliva na inteligenčne sposobnosti prebivalcev teh območij. Pri ljudeh, ki so sodelovali v raziskavi, je namreč sposobnost reševanja nalog, ki so preverjale jezikovne sposobnosti in aritmetiko, precej upadla.

Onesnažen zrak slabše vpliva na starejše in na moške

V preteklosti so znanstveniki že preverjali, kako onesnažen zrak vpliva na študente. Ugotovili so, da vdihovanje toskičnega zraka negativno vpliva na kognitivne sposobnosti. Tokratna raziskava pa je pokazala še nekaj drugega: onesnažen zrak slabo vpliva na inteligenčne sposobnosti ljudi vseh starosti, še posebej tistih, ki so starejši od 64 let. Raziskava je še pokazala, da so za tovrstne negativne vplive bolj dovzetni moški.

V raziskavi, ki je potekala med letoma 2010 in 2014, je sodelovalo 20.000 ljudi, ki so reševali teste, ki so preverjali njihove jezikovne in računske sposobnosti. Rezultate so primerjali s podatki o ravneh onesnaženosti zraka skozi čas. Pri daljši izpostavljenosti onesnaženemu zraku so opazili večji upad jezikovnih kot matematičnih sposobnosti, upad pa je bil bolj opazen pri moških. Znanstveniki domnevajo, da gre razlog za razliko med spoloma iskati v načinu, kako delujejo moški in kako ženski možgani, piše Guardian.

Bližnjic za rešitev ni

»Bližnjic za rešitev te težave ni,« je zaskrbljen Xi Chen, član raziskovalne ekipe. »Vlade bi se morale posvetiti konkretnim ukrepom za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Ob zmanjšani onesnaženosti bi se povečal človeški kapital, kar je ena glavnih gonilnih sil ekonomskega razvoja,« je prepričan. Na Kitajskem se onesnaženost sicer zmanjšuje, a še vedno ostaja krepko nad mejo, ki jo je določila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Po podatkih WHO je slaba kakovost zraka kriva za sedem milijonov prezgodnjih smrti na leto. Ena od dosedanjih raziskav je pokazala, da je onesnažen zrak kriv za »ekstremno visoko umrljivost« duševno bolnih ljudi. Znanstveniki so v neki drugi raziskavi prepoznali korelacijo med onesnaženim zrakom in večjim številom otrok, ki zbolijo za duševnimi boleznimi. Učinke onesnaženega zraka na zdravje ljudi so preučevali tudi v Kanadi, kjer so znanstveniki pred časom ugotovili, da življenje ob obremenjenih prometnicah poveča možnost pojava demence, Parkinsonove bolezni in multiple skleroze.