Obnovo, ki se je začela oktobra lani, naj bi končali konec novembra, ko naj bi pridobili tudi vsa potrebna dovoljenja za uporabo atletske steze in lesenega kolesarskega dela. Ker tovrstnega pokritega objekta v Sloveniji ni, ga željno pričakujejo zlasti kolesarji in atleti, pa tudi triatlonci, ki ob tem upajo tudi na uresničitev Macedonijeve napovedi o gradnji bazena v neposredni bližini v prihodnjih letih.

V Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi bo poleg krožne lesene kolesarske steze na voljo 200-metrska atletska krožna proga s štirimi stezami, osem 60-metrskih sprinterskih stez, proga za skok v daljino, skakališče za skok ob palici ter metališče za suvanje krogle. Celotna investicija je ocenjena na 3,5 milijona evrov. ds