Mogoče bi dr. Grandi predlagal, da se loti raziskave razvoja milice tam nekje od leta 1966, ko je bil prve dni julija odstavljen Aleksander Ranković. Kot zanimivost povem, da je 16. julija največja tankovska brigada na Vrhniki dobila ime po Ivanu Cankarju.

Da nadaljujem: leta 1967 je bila ustanovljena Kadetska šola za miličnike, kjer so mladi fantje odslužili tudi vojaški rok. Ko je šolanje končal, je bil poznavalec miličniške in vojaške taktike. No, naslednje leto 1968 je bila ustanovljena TO, zaradi dogodkov na Češkem. Ali lahko povlečemo vzporednico v razvoju med TO in Milico? Dogodki leta 1972 (Raduša) so narekovali ustanovitev rezervne milice in tudi povečalo se je kadrovanje v milico z vzporedno Šolo za miličnike v Kotnikovi, kjer so sprejemali kandidate po odsluženem vojaškem roku. Tako Kadetska šola kot Kotnikova sta predstavljali manko nabora v JLA.

No, zanesljivo je bilo prelomno leto 1974, ko je bila sprejeta ustava in možnost odcepitve RS od matične države. Anton Jerovšek, kasnejši ustavni sodnik, nam je to kot predavatelj v Šoli za miličnike lepo razložil, tako da smo vedeli, za kaj gre. Leta 1976 je bila ustanovljena v največji tajnosti oklepna enota milice. Sestavljena je bila iz Blind in Skavtk, ameriško orožje je bilo, in ne rusko, kot bi kdo pričakoval. Orožje smo dobili iz arzenala TO iz Kočevske Reke. Usposabljal nas je upokojeni major JLA, in ne aktivni, kot bi pričakovali. Vzporedno je milica najboljše kadete po končani kadetnici pošiljala na vojaško akademijo v Beograd, kjer so se izšolali za vojaške inštruktorje in so usposabljali tudi TO na Jasnici. Taisti so se pokazali v osamosvojitveni vojni kot nepogrešljivi; Potočnik, Hočevar, Beznik, Pogorelec, Kuralt, da ne naštevam.

Kaj je narekovalo takšen razvoj milice? Težnja po osamosvojitvi. Nekateri mislijo, da se je osamosvojitev zgodila sama od sebe, tako čez noč, ko je Krkovič izumil neko formulo. Brez usposobljenega in zavednega Slovenca namreč ni šlo. Tu ne smemo pozabiti na gasilce, zdravnike, civilno zaščito, gostince, diplomate, novinarje…

Res je, živeli smo v Jugoslaviji, v enopartijskem sistemu, ki se pa ni sesul sam od sebe. Nabiralo se je in morali smo vzeti puške v roke, in to je bila posledica daljšega spremljanja in tudi usposabljanja za namen ubraniti domovino, pred vsakomer, ki nas napade.

Vid Drašček, Vrhnika