Bertoncelj je bil začasno v upravo SDH za največ eno leto imenovan konec aprila, nastopil pa jo je v začetku maja. V upravi, ki je po zakonu in statutu o SDH predvidena kot tričlanska, trenutno sedi s predsednico Lidio Glavina, potem ko je s položaja junija odšla Nada Drobne Popovič.

Nadzorniki SDH so si sicer vse od decembra lani prizadevali najti tretjega člana uprave, a ga niso uspeli imenovati. Po Bertoncljevem najverjetnejšem imenovanju na eno najpomembnejših funkcij v državi bo tako uprava enočlanska. Ker v zakonu in statutu o SDH ni določil, ki bi urejali delovanje uprave z enim samim članom, bo tako nadzorni svet holdinga moral vanjo zelo verjetno prihodnji teden začasno imenovati še enega nadzornika, s čimer bo imel predvidoma petčlanski nadzorni svet le tri člane, kar je minimum.

Prvi pokazatelj usklajenosti manjšinske vlade

Ko je bil aprila v upravo imenovan Bertoncelj, se je sicer kot realen scenarij v medijih omenjalo tudi, da bi se Glavini pridružil kar prvi nadzornik Damjan Belič. Poleg Beliča so nadzorniki še Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik.

V nadaljevanju pa se bo nadzorni svet SDH moral vnovič lotiti iskanja dveh članov uprave. V ta namen naj bi objavili nov mednarodni razpis, ker so kadrovska vprašanja običajno politično občutljiva, pa bo to najverjetneje ena prvih preizkušenj usklajevanja interesov med strankami v manjšinski vladi na področju upravljanja državnega premoženja.