Načeloma velja, da gre za pozorne in previdne voznike, ki pa se seveda v prometu srečujejo s težavami, ki jih drugi ne poznamo. Najhuje je, če se jim na cesti kaj zgodi, na primer okvara avtomobila ali prometna nesreča, kar jih spravi v veliko stisko. Komunikacija z gluho osebo je otežena, v pomoč pa jim je posebna aplikacija za mobilne telefone, pod katero so se podpisali pri AMZS. Njena prednost je, da se slabo slušeči ali gluhi voznik z uporabo opcije SMS, ki je drugi člani nimajo, sočasno poveže s klicnim centrom za osebe z okvaro sluha in klicnim centrom. Pri vpisu v sistem aplikacije operaterji že vedo, kje je, kakšna je okvara avtomobila in kako je vozniku ime. S pomočjo tolmačev iz klicnega centra za osebe z okvaro sluha pa pridobijo še več informacij.

1000 ljudi, ki so popolnoma gluhi in pri komunikaciji uporabljajo znakovni jezik, približno živi v Sloveniji, 70.000 je takšnih, ki imajo slušni aparat, 150.000 pa jih živi z (manjšo) okvaro sluha.

»Zaradi omejitve sluha so na promet bolj pozorni, z vidom ga še toliko bolj spremljajo. Ob tem zanje ni motečih dejavnikov, kot so radio, telefon in podobno. Seveda so tudi gluhi udeleženci in povzročitelji prometnih nesreč, denimo zaradi prehitre vožnje ali alkohola, se pravi siceršnjih najpogostejših vzrokov, ne poznamo pa primera, da bi bil gluhi voznik povzročitelj nesreče zaradi gluhote,« pravi Matjaž Juhart, društvo gluhih in naglušnih.

Pomaga tolmač za znakovni jezik gluhih

Na policiji je že slabo desetletje vzpostavljen sistem pomoči gluhim in naglušnim v policijskih postopkih in v primeru klica v sili. V policijskih postopkih osumljenim in pričam zagotavljajo tolmača za znakovni jezik. Gluhe in naglušne osebe lahko prijavo na policijo podajo po faksu na posebej prirejenem obrazcu, policijo pa lahko pokličejo prek klicnega centra na številko 031 777 600, kjer je 24 ur zagotovljen tolmač za znakovni jezik gluhih. Zavedati se je treba, da gluhim in naglušnim slovenščina ni prvi jezik, ki ga uporabljajo, temveč je to znakovni jezik.

20–30 % motoristov, starih več kot 70 let, naj bi po eni izmed raziskav imelo težave s sluhom.

2017. leta so na Floridi sprejeli zakon, ki policistom pomaga, da hitreje prepoznajo gluhega ali naglušnega voznika. Ko voznik avto registrira, se informacija po želji zapiše v bazo podatkov, ki je na voljo policistom. Zakon so sprejeli po tem, ko je policist ustrelil gluhega voznika, ker se ta kljub njegovim zahtevam ni ustavil. To je že drugi zakon, ki pomaga gluhim voznikom. Tem je namreč od leta 2016 omogočeno, da za doplačilo enega dolarja na vozniško dovoljenje dodajo njihov poseben mednarodni simbol.