»Naše ambicije za letošnjo Zlato nit ostajajo visoke. Želimo zadržati vodilni položaj med tovrstnimi raziskavami v regiji z željo, da število sodelujočih podjetij še povečamo. Prepričani smo namreč, da je v Sloveniji veliko odličnih zaposlovalcev, ki jih je treba izpostaviti in širši slovenski javnosti pokazati kot zgled. S projektom želimo vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.« S tem razmišljanjem je pospremil današnji zagon 12. Zlate niti njen vodja Uroš Taljat. Podjetja se torej z današnjim dnem že lahko prijavijo v Zlato nit, ki je tudi letos poskrbela za novosti, pojasnjuje Taljat.

Enajst let razvoja

Vsakoletne razvojne korake ji omogočajo močni temelji, ki so se razvijali enajst let in sta jih pomagali postaviti majhna in agilna projektna skupina ter strokovna javnost, ki je vključena v projekt, od akademikov, sindikatov, delodajalcev, strokovnih združenj do kadrovskih menedžerjev in najvišje javne ustanove, kot je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»Ne bi šlo brez podpore partnerjev in podpornikov. Vsi skupaj so omogočili odmevno medijsko podporo projektu, ki omogoča spremljanje in razvoj zlatonitnikov. Ti temelji so nam omogočili, da se je projekt Zlata nit v 11 letih razvil v največji medijsko-raziskovalni projekt v Sloveniji in širše v regiji. V tem obdobju smo opravili 80.890 anket med zaposlenimi in prejeli 3.640.050 odgovorov zaposlenih na zastavljena vprašanja v zvezi s kakovostjo odnosa med zaposlenim in organizacijo. Lani smo skupaj z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS prvič izpeljali natečaj Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti in podelili prvih 11 priznanj. Verjamem, da bo tudi na tem področju Zlata nit orala ledino in pripomogla k ozaveščanju širše slovenske javnosti in kadrovske stroke o potrebi po prilagajanju zaposlovalcev starejšim zaposlenim,« poudarja Taljat.

»Veseli me, da se vedno več slovenskih podjetij zaveda pomena gradnje blagovne znamke dobrega zaposlovalca. Verjamem, da so tudi Zlata nit in vse njene spremljajoče aktivnosti pripomogle k temu zavedanju in pri katerem podjetju pospešile 'gradnjo'. Vsekakor podjetja s sodelovanjem v Zlati niti dobijo orodje, s pomočjo katerega gradijo privlačna delovna okolja in spremljajo razvoj blagovne znamke dobrega zaposlovalca. K temu pripomore tudi medijska izpostavljenost zlatonitnikov.«

Letošnja nadgradnja, pri kateri so zasledovali cilj, da podjetjem še poenostavijo sodelovanje v Zlati niti, prinaša tri pomembne novosti. »Osvežili smo vprašalnik Zlate niti. Vprašalnik še vedno ostaja glavno orodje raziskave in je osvežen tako, da upošteva najnovejša spoznanja ter ugotovitve raziskav in potrebe slovenskih podjetij na področju razvoja ljudi in inovativne organizacijske kulture. Prav tako vprašalnik še vedno omogoča analizo (primerjave) za pretekla leta.«

Trije v enem

Druga letošnja novost je nadomestitev BSC-vprašalnika, ki so ga v preteklih letih izpolnjevala sodelujoča podjetja, z BSX-indeksom - celovitim kazalnikom uspešnosti poslovanja, ki ga izračunava družba Bisnode. Veliko energije je bilo vložene tudi v predstavitev, na katere načine lahko podjetja sodelujejo v Zlati nit. Ta namreč obsega tri večje sklope: izbor najboljšega zaposlovalca, natečaj Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti in natečaj Zlata praksa. »Z današnjim dnem torej začenjamo projekt Zlata nit 2018 in odpiramo prijave za sodelovanje v izboru najboljšega zaposlovalca, na natečaju za priznanje starejšim prijazno podjetje in natečaju Zlata praksa. Podjetja vabim k čimprejšnji prijavi, saj si s tem omogočijo večji izbor terminov, ki jih imamo predvidene za anketiranje. Prijave zaključujemo konec koledarskega leta. Naj še enkrat za vsa podjetja, ki še niso sodelovala v projektu, izpostavim glavno prednost sodelovanja v projektu Zlata nit – poleg pozitivnega medijskega izpostavljanja je glavna prednost raziskava o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki je ogledalo podjetja – kje dela dobro in kje so njegove rezerve.«

Vse informacije v zvezi z Zlato nitjo so ažurno objavljene na spletni strani www.dnevnik.si/zlatanit. Prijavnice so dostopne na spletni strani www.dnevnik.si/zlatanit.