Čeprav je bil spopad videti kot nenaden in nepričakovan, je v jedru vulkana vojne vihre svetovnih razsežnosti precej glasno in grozeče brbotalo že nekaj časa. Med velikim številom držav so že nekaj let vladali zelo napeti, lahko bi rekli živčni odnosi (celo med poznejšimi zaveznicami), marsikje na robu incidentov, ponekod že preko roba. Tako je 3. oktobra 1935 izbruhnila sedemmesečna italijansko-abesinska vojna, ki jo nekateri zgodovinarji obravnavajo kot predhodnico druge svetovne vojne, leta 1936 pa se je začela španska državljanska vojna med republikanci in nacionalisti, v katero so se aktivno, prikrito in odkrito vmešavale tudi tretje države. Leta 1937 je po vdoru japonskih čet izbruhnila še japonsko-kitajska vojna, ki z 22 milijoni žrtev velja za največji vojaški spopad v zgodovini na azijskih tleh. Za militantno dejanje velja tudi nemška prisvojitev čeških Sudetov leta 1938. Vsa ta žarišča spopadov so obenem kazala na popolno neučinkovitost Društva narodov, predhodnika današnje Organizacije združenih narodov (OZN).

Ameriško-angleški incident na Tihem oceanu

London, 24. avgusta. AA. Že nekaj časa so Zedinjene države in Anglija v sporu zaradi neobljudenih otokov na Tihem oceanu med Novo Zelandijo in Južno Ameriko. Združene države so si to otočje prisvajale na podlagi dogovorov med washingtonsko in novozelandsko vlado. Anglija pa teh sporazumov ni priznala in je smatrala otoke za svojo last.

Včeraj se je z angleške križarke »Leander« izkrcalo na te otoke več manjših oddelkov angleških mornarskih strelcev, ki so se utaborili na največjih treh otokih in na njih razvili angleške zastave, pod katere so postavili kamne z vklesanimi napisi: Ozemlje britanskega kralja. (…)

Japonske priprave za odločilno borbo

Šanghaj, 24. avgusta br. Kakor kažejo poslednje vesti iz Tiencina, Vusunga in Pekinga, se japonske armade na Kitajskem pripravljajo na odločilno borbo. Japonci so se po prvih uspehih, ki so jih dosegli z nenadnim vpadom v severno Kitajsko, kjer se jim je posrečilo z naglim pohodom zavzeti kar dve severno-kitajski pokrajini s Tiencinom in Pekingom vred, ušteli, ko so računali, da se Kitajci tudi njihovem nadaljnjem prodiranju v kitajsko ozemlje ne bodo znali dovolj odločno upreti. Organizacija kitajske vojske se je zares nekoliko zakasnila, sedaj pa je že pretežni del centralnih kitajskih armad na fronti in Kitajcem ni le uspelo Japonce zadržati, nego so pričeli v severni Kitajski tudi že korak za korakom ponovno osvajati izgubljeno zemljo. (…)

Incident v korziških vodah

London, 24. avgusta. p. Včeraj se je v bližini Ajaccija pripetil nov incident, ki je izzval v vseh londonskih krogih izredno veliko vznemirjenje. Kakor znano, je angleško ministrstvo vojne mornarice že pred dnevi spričo napadov tajinstvenih podmornic in letal na angleške in druge tovorne ladje na Sredozemskem morju in deloma pod pritiskom ogorčene javnosti izdalo zelo stroge varnostne ukrepe ter odredilo med drugim, da morajo angleške vojne ladje brez vsakega opozorila nemudoma streljati na sleherno letalsko ali pomorsko edinico, ki bi ponovno napadla kakšno angleško ladjo. (…)

Slovenski narod, 24. avgusta 1937

Franco je zavzel važno postojanko brez boja. Nacionalisti so še 18 milj od Santandra, kjer bo odločilna bitka

Santander, Španija. – Francove napadalne čete so se tiho priplazile s hribov in presenetile obrambne socialistične čete v gorskem mestu Selaya. To je zadnja zunanja obrambna črta socialistične armade pred Santandrom. Garnizija je spala, ko so jo obkolile Francove čete in ji ukazale, da se poda, ali pa bo pobita do zadnjega moža. Posadka se je brez boja podala. Selaya je samo enajst milj od Santandra. Orožje in tanke, ki so jih nacionalisti tukaj zajeli, bodo rabili v napadih na Santander. (…)

Proti fašistom

Clevelandska podružnica Lige proti fašizmu in vojni bo stavila na mestno zbornico zahtevo, da začne s preiskavo glede neke nazijske organizacije v Clevelandu in proti takozvanim »srebrnosrajčnikom«, ki gojijo fašistične ideje v Clevelandu. Člani proti-fašistovske lige so že dalj časa preiskovali poslovanje nazijev in srebrnosrajčnikov v Clevelandu.

Ameriška domovina (Cleveland), 24. avgusta 1937

Rusija ne bo intervenirala

Tokio, 25. avgusta. br. Novi ruski poslanik Slavucki, ki je predsnočnjim prispel v Tokio, je snoči sprejel angleške novinarje in jim dal nekaj izjav o rusko japonskih odnošajih gIede na najnovejši kitajsko-japonski spor. Poslanik optimistično presoja bodoči razvoj japonsko-ruskih odnošajev. Odločno je demantiral govorice, po katerih naj bi se Rusija pripravljala na intervencijo v korist Kitajske. Dejal je, da Rusija centralne kitajske vlade v borbi proti Japoncem ne bo niti posredno podpirala.

Slovenski narod, 25. avgusta 1937

Rdeča Španija toži Italijo pri Zvezi narodov zaradi obstreljevanja trg. ladij

Ženeva, 24. avgusta. AA. (DNB). Zunanji minister valencijske vlade Hiral je poslal glavnemu tajniku Zveze narodov dne 20. avgusta brzojavko, v kateri zahteva, naj svet razpravlja o izredno resnem položaju, nastalem zaradi neprestanih napadov italijanskih pomorskih sil na španske trgovske ladje. Vlada španske republike prepušča predsedniku sveta Zveze narodov, kakor pravi brzojavka dalje, naj sam odloča o tem, ali bi bila potrebna takojšnja izredna seja sveta. (…)

Vse te ladje so potopile oziroma napadle italijanske pomorske sile. Valencijska vlada ugotavlja dalje, da so vsi ti očitni napadi na špansko republiko ustvarili hud položaj na Sredozemskem morju, ker so se dogodili na vsem morju od Marseilla in Barcelone pa do Dardanel. Zato naj svet Zveze narodov smatra vse Sredozemsko morje kot kraj, kjer lahko vsak hip izbruhnejo resni zapletljaji. Svet Zveze narodov naj zaradi tega vse to vprašanje takoj prouči.

Slovenec, 25. avgusta 1937

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.s