Po določilih rokovnika, ki so usklajena s posameznimi zakoni, bo mogoče obrazce podpore posameznemu kandidatu oziroma listi kandidatov zbirati do 18. oktobra, ko bo tudi zadnji dan, ko bo na občinske volilne komisije še mogoče vložiti kandidature za župane in liste kandidatov za občinske svetnike. Občinske volilne komisije bodo nato kandidature preverile in 2. novembra objavile seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov.

Volilna kampanja se bo začela 19. oktobra, končati pa se bo morala najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, to je v petek, 16. novembra, ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Volivci, ki bodo v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali v socialnovarstvenemu zavodu za institucionalno varstvo in bodo želeli glasovati po pošti, bodo morali to občinski volilni komisiji sporočiti najpozneje do 7. novembra, tisti, ki bodo želeli zaradi bolezni glasovati na domu, pa bodo to morali sporočiti do 14. novembra. Po pošti lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanju statusa invalida.

Predčasno glasovanje bo potekalo 13., 14. in 15. novembra, pri čemer se lahko posamezne občinske volilne komisije po besedah direktorja službe DVK Dušana Vučka tudi odločijo, da glasovanje poteka samo en ali dva dni, saj zakon ne določa natančnega števila dni, ko poteka predčasno glasovanje.