Računsko sodišče je v reviziji tudi ugotovilo znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator volilne kampanje. Tomčeva je na volitvah predsednika republike prejela 102.925 glasov ali 13,68 odstotka glasov v vsej državi. Stranka SDS kot organizator volilne kampanje ima glede na volilni izid v skladu s 26. členom zakona o volilni in referendumski kampanji pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v vrednosti 0,12 evra za dobljeni glas, to je v znesku 12.351 evrov.

Tako izračunani znesek ne presega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, zato je sodišče ugotovilo, da ima SDS pravico do povrnitve stroškov v višini 12.351 evrov. Stranka je sicer za kampanjo porabila 47.988,42 evra, je razvidno iz revizijskega poročila.

Računsko sodišče je o pravilnosti poročanja v skladu z zakonom SDS izreklo mnenje s pridržkom, ker med zbranimi sredstvi ni izkazala drugih oblik prispevkov fizičnih oseb in ker je med porabljenimi sredstvi izkazala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, hkrati pa med porabljenimi sredstvi ni izkazala stroškov, ki bi nastali, če ne bi prejela drugih oblik prispevkov fizičnih oseb za volilno kampanjo.

Poleg tega med prispevki, ki so zbrani v nasprotju z zakonom, ni izkazala drugih oblik prispevkov lokalne skupnosti in pravnih oseb, med neplačanimi obveznostmi pa ni izkazala neporavnanih obveznosti za plačilo DDV.

SDS že med revizijskim postopkom prispevke nakazala v humanitarne namene

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom SDS izreklo mnenje s pridržkom, ker na posebnem transakcijskem računu za volilno kampanjo ni zbrala sredstev za plačilo DDV in ker je s tega računa poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje. Poleg tega s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala neplačanih obveznosti za DDV, s fizično osebo, ki je zanjo opravila storitve, ni sklenila pogodbe v pisni obliki, prispevkov lokalne skupnosti in pravnih oseb pa ni nakazala v humanitarne namene.

Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je SDS že med revizijskim postopkom izvedla ustrezni popravljani ukrep, saj je skupni znesek prispevkov, ki so ji bili dani v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji, nakazala v humanitarne namene.