Zamisel o velikem stanovanjskem naselju za okoli 1500 stanovalcev (po neuradni oceni) na gozdnatem območju na obrobju Mlake ni nova, a je prvi vlagatelj obupal, zdaj pa naj po zagotovilih predstavnikov civilne pobude ne bilo več ovir za pozidavo.

Sosesko, ki je že umeščena v sprejeti občinski prostorski načrt, je zasnovalo podjetje Empirika, vendar prebivalcev Mlake in Kokrice načrti niso prepričali. Krajani trdijo, da naselje ne bo v prid življenju v tem delu Kranja, in poudarjajo, da ne nasprotujejo gradnji kar počez, ampak predvsem želijo manjšo gostoto pozidave. Predvsem jih motijo stanovanjski bloki, ki odstopajo od zdajšnje gradnje samih individualnih hiš.

Niso bili pozorni, kaj vse jim lahko postavijo pred nos

Gradnja novega naselja naj bi preveč spremenila podobo naselja in življenje ljudi. Zdaj jih v tem delu Kranja živi 1200, najmanj še enkrat toliko naj bi jih prišlo v novo naselje. Takšno povečanje števila prebivalcev bo tako novim kot sedanjim otežilo vsakdan zlasti zaradi prometnih zamaškov in drugih stranskih okoliščin, ki jih prinaša gradnja več kot 10 blokov in drugih objektov nove soseske, so prepričani nasprotniki. Obenem pa občani opozarjajo na že zdaj premajhno šolo.

Tudi nekatere njihove pripombe o prehodu mimo oziroma skozi novo naselje niso bile uslišane, še posebej pa opozarjajo tudi na skrb za okolje. V neposredni bližini je namreč zaščiteno območje Udin boršt, ki mu pravijo tudi »pljuča Kranja«.

Lastnik večine zemljišč, na katerih naj bi stalo naselje, je Heta Asset Resolution, v občini Kranj pa trdijo, da je faktor izrabe prostora za to naselje ustrezen in primerljiv z okoljem, ki novo sosesko obdaja.

Tudi posamezni člani civilne pobude pa priznavajo, da držijo navedbe občinskih uradnikov, da je bila podlaga za gradnjo dejansko sprejeta leta 2014, in zgovorna je tudi izjava enega od krajanov, da so bili takrat premalo pozorni na to, kaj jim lahko postavijo pred nos. Vsekakor pa se bo tudi občina opredelila do pripomb in skušala najti strokovne rešitve zanje.