V prispevku je več navedb o gradbiščih. Tako kot je gradbena praksa na gradbiščih v Republiki Sloveniji, so tudi gradbišča podjetja Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. varovana in vstop nezaposlenim in/ali nepristojnim ni omogočen v skladu z lokalnimi in tudi zmeraj strožjimi mednarodnimi varnostnimi predpisi in ukrepi. Sledne je razumljivo še posebej v primeru gradnje tako strateške infrastrukture, kot je na primer eno največjih mednarodnih letališč. Podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ostro zavrača kakršna koli namigovanja, da naj bi na gradbiščih podjetja umrlo že več sto delavcev in obžaluje tovrstne nesprejemljive medijske manipulacije.

Po pravnomočnem izboru podjetja Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. za gradbena dela v Republiki Sloveniji bodo slednja vsekakor izvajana povsem v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi, v skladu z zahtevami razpisnih dokumentacij. Za vse zaposlene podjetja bo ustrezno poskrbljeno v skladu z zakoni in pravicami delavcev, skrb bo posvečena njihovemu zdravju in varnosti tako kot je bilo do sedaj na vseh projektih podjetja. Kakršna koli skrb društev ali posameznikov glede navedenega je povsem odveč.

Preseneča tudi referenčnost v medijskem prispevku navedenega društva na področju javnih naročil. Celoten postopek javnega naročila je bi s strani naročnika ustrezno strokovno predstavljen. Glede na v prispevku navedena vprašanja o številu prejetih točk pri posameznih razpisnih sklopih pa zgolj pojasnilo – razpis ne določa dodatnih točk za kakovost izvedbe del na predoru Karavanke. Razpis določa dodatne točke za dodatne reference podjetja in odgovorne vodje del. Zaradi napake pri prevodu v podjetju nismo razumeli, da tovrstne dodatne točke pridobimo z navedbo ostalih referenčnih projektov, katerih seznam je zares dolg. Podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. je namreč do danes v Turčiji in v tujini zgradilo ali izvaja gradnjo že skupaj 446 kilometrov avtocestnih in železniških predorov v dogovorjenih rokih in zahtevani kvaliteti, kar predstavlja gradbene reference, ki jih ne zagotavlja nobeno gradbeno podjetje v Republiki Sloveniji.

Evren Utku Gök, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.