Obiskovalci se lahko ponovno sprehodijo do ederseejevske Atlantide, kot so potopljeni zaselki dobili naziv, in opazujejo številne ostanke stavb, ki jih je prekrila voda, ko so nižje ob toku leta 1908 začeli zgraditi jez.

Zaselke Asel, Berich in Bringhausen so ob gradnji jezu preselili na višje mesto, številne hiše pa so podrli ali pa so jih kar pustili, dokler jih ni prekrila voda. Med drugim je dobro viden tudi nekdanji most, pod katerim sedaj ponovno teče reka.

Kljub zanimivemu in redkemu naravnemu pojavu, ki razveseljuje ljubiteljske arheologe, so okoliški prebivalci zaskrbljeni. Ena od glavnih gospodarskih panog je namreč turizem, ki pa temelji predvsem na vodnih športih. Sedaj pa so ti praktično onemogočeni, saj ima pred športom prednost ladijski promet, ki mu morajo zagotoviti zadostno količino vode za plovbo.