Krajinskoarhitekturni biro Bruto je eden večjih in pomembnejših tovrstnih studiev pri nas. Ustanovil ga je Matej Kučina, ki je študij krajinske arhitekture zaključil na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru študijske izmenjave je gostoval na Utah State University v ZDA in leta 1996 postal sodelavec v pisarni P. Walker, W. Johnson in partnerji, Berkeley, ZDA. Leta 2002 je z arhitektom Markom Studnom soustanovil Scapelab, laboratorij za prostorske operacije. Pred ustanovitvijo lastnega biroja je opravil dolgoletno prakso kot samostojni projektant in kasneje tudi v različnih projektivnih podjetjih. Širok diapazon projektov, s katerimi se ukvarjajo v njegovem studiu Bruto, obsega individualne vrtove, parke, trge, druge urbane ureditve, ureditve infrastrukturnih objektov ter urbanistične in prostorske zasnove.

Videz manj pomemben od tega, kako prostor deluje

Oblikovanje in načrtovanje urbanega in naravnega prostora je kompleksno delo – tu imata oblikovanje prostora in zasnova vsebinskih programov enako težo. Tako različnih projektov v vsebinsko-funkcionalnih in prostorskih merilih se lotevajo zato, ker jim je vedno na prvem mestu ustvarjalni izziv. Ta je lahko zelo velik tudi pri zelo majhnem projektu; prostor mora služiti svojemu namenu ne glede na naročnika, velikost ali program.

Matej Kučina: »Za določen prostor je poleg dobrega oblikovanja potrebna zasnova ustreznih prostorskih programov in namembnosti, če hočemo, da bo prostor kompleksen, programsko pester, uporaben in živ. Pomembneje je, kako prostor deluje, kot pa to, kako je videti. Verjamemo v kontekst prostora, ki se lahko manifestira kot vpliv ali vodilo pri zasnovi projektov.« V studiu Bruto načrtujejo celostno, od zasnove do najmanjšega detajla, vsake naloge se lotijo interdisciplinarno – povezujejo se s strokovnjaki različnih področij, kar je potrebno za kakovostno in strokovno izvedbo posameznega projekta.

Njihovi številni projekti so objavljeni v mednarodnih revijah in strokovnih knjigah. Med najuspešnejše in najbolj znane štejejo: Čufarjev trg na Jesenicah (Scapelab, 2003), Maistrov park na Ljubnem ob Savinji (2007), krajinska ureditev centra dobrega počutja Orhidelia v Podčetrtku skupaj z arhitekti Enota (2009), Park Šentvid (v podhodu šentviškega predora, 2009), park v Veliki Polani (2011), prenova parkovnega kompleksa psihiatrične bolnišnice v Begunjah (2011), urbane intervencije v BTC v Ljubljani (2006–2016). Bruto je sodeloval z birojem Dekleva Gregorič arhitekti pri krajinski ureditvi nove soseske Brdo v Ljubljani (2016).

Pred kratkim so odprli otroško igrišče v Rogaški Slatini, ki se razprostira na 1500 kvadratnih metrih in vključuje različna igrala za različne načine igre in različne starostne skupine otrok. Še večje dimenzije, ki jih trenutno projektirajo ali sodelujejo pri njihovem razvoju, so krajinska ureditev stavbe Ikea Ljubljana, ureditve ob širitvi terminala Fraport na Brniku, projekt novega počivališča na severni obvoznici v Ljubljani, krajinski ureditvi pri projektu druge cevi karavanškega predora in ob hotelu v Portorožu…

Grajski hrib na Bledu

Že nekaj let traja delo pri projektu ureditve grajskega hriba na Bledu. Intenzivna prenova gradu in celotnega grajskega hriba še vedno poteka, pred kratkim pa so zaključili prenovo gradu. Revitalizacija grajskega hriba obsega prenovo sprehajalnih poti, ki povezujejo grad z Bledom in okolico. Čeprav morda zveni enostavno, je bila prenova poti zelo zahteven projekt; treba je bilo upoštevati številne zahteve z vidika kulturnovarstvenih zahtev, gradbenih posegov, logistike in tudi varnosti, saj je del poti speljan po prepadnih stenah. Izhodišče je bilo urediti varne poti, zaščitene z varovalno ograjo in osvetlitvijo (kjer je bilo to potrebno), kolikor je le mogoče naravno, z naravnimi materiali. Cilj je bil projekt čim bolj neinvazivno umestiti v prostor – poti se v največji možni meri zlijejo z okoliško krajino grajskega hriba.

Uporabljeni materiali so lokalni kamen, beton in macesnov les. V biroju Bruto so razvili posebno prednarejeno stopnico iz štokanega betona v videzu naravnega kamna, ki se enostavno sestavlja, ter leseni stebriček, ki je hkrati nosilec varovalne ograje in svetilo. Poti so speljane po trasah nekdanjih poti, klub temu so arhitekti pri načrtovanju posebno pozornost namenili razglediščem in počivališčem ob poti. Za to je bila zasnovana tudi posebna urbana oprema iz masivnega macesna.

Trenutno je načrtovano osrednje parkirišče za obiskovalce, ki bo ležalo ob novi severni obvoznici, na lokaciji nekdanje blejske pristave bodo zgradili muzej sodobne umetnosti, ki ga načrtujejo v biroju znanega britanskega arhitekta Davida Chipperfielda, na grajskem hribu pa se bo jeseni začela rekonstrukcija grajskega parka, prav tako po načrtih biroja Bruto.

Kakovostno načrtovanje je biroju Bruto prineslo številne nagrade – je prejemnik kar treh zlatih svinčnikov (nagrada za odličnost, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 2017, 2010, 2009), plakete na 3. Salonu krajinske arhitekture (Beograd, 2009, skupaj z Enota), nagrade grand prix na 2. Salonu krajinske arhitekture (Beograd, 2008), Premio Tor San Lorenzo (Italija, 2005) in druge.