Zadnje avgustovske dni tik prek začetkom novega šolskega leta lahko dijaki preživijo v univerzitetnem okolju in hkrati spoznajo delo v podjetjih, saj zanje Karierni centri Univerze v Ljubljani pripravljajo poletno šolo. Letos jo organizirajo drugič, začne pa se v ponedeljek, 27. avgusta. Ker je nekaj prostih mest še na voljo, dijake, ki želijo dobiti čim več odgovorov o študijskih programih in poklicih, ki jih lahko opravljajo oziroma so v razvoju, vabijo, da se nanjo tudi čim prej prijavijo.

Poletna šola je tematsko sestavljena iz treh sklopov, in sicer iz delavnic, na katerih dobijo dijaki vpogled v svoje interese, osebnostne lastnosti in kompetence, hkrati pa bodo izvedeli vse o možnostih študijske izmenjave in dobili informacije o vpisnem postopku na fakulteto. Drugi sklop predstavljajo fakultete, ki niso le predavanja in vaje, temveč skrivajo še marsikaj, kot je delo v laboratoriju, praktične vaje, timsko delo in sodelovanje pri študentskih dejavnostih. Kakšni so »faksi v praksi«, bodo dijaki raziskovali na obisku fakultet in akademij, kjer bodo spoznali tudi, kakšne kompetence bodo pridobili skozi študij, katera področja se odpirajo v prihodnje, kako so zaposljivi njihovi diplomanti in kako se študijski programi med seboj prepletajo. Na Kariernih centrih Univerze v Ljubljani poudarjajo, da obiski fakultet nikakor ne bodo podobni informativnim dnevom, pač pa dijakom na fakultetah pripravili interaktivne delavnice in predstavitve.

Tretji sklop poletne šole predstavlja zanje v praksi. Dijaki bodo lahko preverili, kako lahko znanje, ki ga bodo pridobili na fakulteti, prelijejo v konkretne projekte, kaj vse lahko počnejo z eno izobrazbo in katere izobrazbe lahko vodijo do enakega poklica. Odločitev za študij dijakom lahko vsaj nekoliko olajšajo v podjetjih, ki jih bodo obiskali. Med drugim so svoja vrata na široko odprli tudi na Ljubljanskem gradu ter v podjetjih Cosylab in Igea. V času poletne šole bodo ves čas na voljo tudi karierni svetovalci za individualne posvete. Poletna šola je izbirnega tipa, tako da se lahko dijak prijavi na posamezno delavnico ali obisk podjetja in ne na celo poletno šolo. jpš