Nekaterim pripomočkom, predvsem tistim, ki morajo biti sterilni, v škatlah za prvo pomoč po petih letih poteče rok uporabe. Voznika, ki ima v svojem avtu komplet prve pomoči s pretečenim rokom uporabe, pa lahko doleti globa. Prav zaradi nevednosti, kam s kompleti, ki imajo pretečen rok, je nastal projekt ŽIV-KO, ki sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V Sloveniji vsako leto poteče veljavnost približno 250.000 kompletom za prvo pomoč, marsikdo pa se ob tem sprašuje, kaj po pretečenem roku narediti s kompletom oziroma pripomočki. Na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani so zato zasnovali projekt ŽIV-KO: novo življenje starega kompleta in kot partnerja k projektu povabili tudi AMZS. V projektu so voznike ozaveščali, da so pripomočki iz kompleta prve pomoči, četudi mu že poteče rok veljavnosti, še vedno uporabni oziroma da jih je treba, če jih zavržemo, vsaj primerno reciklirati, je povedal generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije France Kmetič.

V kompletu so številni izdelki, narejeni iz različnih materialov, še zlasti sterilni izdelki imajo določen rok uporabe, ki ga je treba spoštovati. Možnosti za ponovno uporabo kompletov je veliko: od uporabe v učne namene, uporabe v različnih organizacijah do recikliranja, pri čemer pa je treba vsebino kompleta ločiti na posamezne dele, ki se lahko reciklirajo, na primer tekstil, plastika, kovina… Temeljno vprašanje je, kako zbrati komplete prve pomoči, ki jim je potekel rok uporabe. Ena izmed možnosti je organizacija ustreznih zbirnih mest, na primer tam, kjer se opravljajo tehnični pregledi, saj običajno velika večina voznikov šele na tehničnem pregledu ugotovi, da je kompletu prve pomoči potekel rok veljavnosti.

V okviru projekta so organizirali zbiranje kompletov v enoti AMZS v Ljubljani. Odziv voznikov je bil odličen, saj se je po dveh tednih zbiranja nabralo 32 kompletov. »Ocenjujemo, da je projekt ŽIV-KO korak v pravo smer, zato si bomo prizadevali, da ga iz pilotnega poizkusa spremenimo v stalno prakso,« je ob koncu projekta povedal France Kmetič.

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je projekt ŽIV-KO: novo življenje starega kompleta prijavila na razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020. Projekt tako sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Mentorja študentk, ki sodelujejo pri projektu, sta dr. Damjan Slabe in mag. Nevenka Ferfila. lo