Avgustovska mikrobiološka analiza vode v jezeru na Rakitni in v Podpeškem jezeru je pokazala, da je voda v obeh jezerih odlične kakovosti in ustreza kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati tudi kopalne vode. Niti jezero na Rakitni niti Podpeško jezero nista na seznamu kopalnih voda, vendar obali obeh jezer kljub temu v vročih poletnih dneh oblegajo obiskovalci, ki se radi osvežijo v prijetno hladni vodi. Zato sta občina Brezovica in njeno javno komunalno podjetje lani na lastno pobudo pri akreditiranem laboratoriju naročila odvzem in analizo vzorcev vode v teh dveh jezerih. Analizo so ponovili tudi letos.

Julija voda na Rakitni onesnažena

A če je bila voda v jezerih na Rakitni in v Podpeči lani odlične kakovosti v času meritev, so bili letošnji rezultati prve mikrobiološke analize slabši. Tako kot lani, ko so v kopalni sezoni izvedli analizo vode julija in nato še enkrat avgusta, so tudi v letošnji kopalni sezoni prvo meritev kakovosti vode (od dveh predvidenih) v jezeru Rakitna in Podpeškem jezeru opravili v prvi polovici julija. Analiza je pokazala, da je voda v Podpeškem jezeru odlična, julijski vzorec vode v jezeru na Rakitni pa je pokazal povečano prisotnost enterokokov fekalnega izvora. Količina enterokokov je močno presegla mejne vrednosti za kopalne vode.

Po mnenju strokovnjakov bi bilo lahko to onesnaženje starejšega izvora. »Izvor onesnaženja je nemogoče ugotoviti tako zaradi časovne oddaljenosti kot tudi zaradi številnosti možnih vzrokov na precej velikem prispevnem območju jezera,« so ob objavi analize julijskih vzorcev vode v jezeru Rakitna pojasnili na občini Brezovica. Kot možne vzroke za onesnaženje so takrat navedli morebitno puščanje kanalizacije ter tudi spiranje (deževje) gnojenih pašnikov in njiv, izvor onesnaženja pa bi lahko bili tudi ptičji iztrebki. Zato je občina v začetku avgusta kopanje v jezeru na Rakitni odsvetovala, vsaj dokler ne bodo znani rezultati nove analize vode.

Kljub odlični vodi kopanje na lastno odgovornost

Zaradi slabih rezultatov analize vode so nato z drugo načrtovano meritvijo kakovosti vode na Brezovici nekoliko pohiteli: izvedli so jo 7. avgusta, rezultati analize pa so bili znani v zgolj enem tednu. Kakovost vode v obeh jezerih sodeč po zadnjih opravljenih analizah zdaj spet ustreza kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati kopalne vode. »Rezultati preizkusov vode tako Podpeškega jezera kot tudi jezera na Rakitni kažejo na odlično kakovost vode,« so sporočili z občine. Ali je kakovost celinske vode odlična, se ugotavlja na podlagi dveh mikrobioloških parametrov: količine enterokokov, ki ne sme preseči 200 cfu/100 ml (število mikroorganizmov na sto mililitrov vode), in količine bakterije E. coli, ki ne sme preseči 500 cfu/100 ml. Analiza, ki so jo opravili 7. avgusta, je pokazala, da je v jezeru Rakitna vrednost enterokokov 10 cfu/100 ml. Za primerjavo: 9. julija je bila vsebnost enterokokov v jezeru Rakitna 3300 cfu/100 ml.

Na brezoviški občini so že preklicali opozorilo kopalcem, naj se v jezeru na Rakitni ne kopajo, ki so ga izdali pred dobrima dvema tednoma. A na občini so ob tem še opozorili, da kljub odlični kakovosti vode niti Podpeško jezero niti jezero Rakitna nista na seznamu kopalnih voda, zato se kopalci tam še vedno kopajo na lastno odgovornost.