Med pisci poročila, ki ga je mednarodna komisija opravila nad izvajanjem programa otroške srčne kirurgije med letoma 2007 in 2014, je bil tudi Robida, ki je prav tako bil prisoten na sestanku jeseni lani, sklicanem na pobudo predsednice zbornice in na katerem so sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved, tedanja strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marija Pfeifer in tedanji generalni direktor UKC Andraž Kopač.

»Zbornica je ves čas korektno sodelovala z vsemi navedenimi, pozneje tudi z novim vodstvom UKC Ljubljana in novim strokovnim vodstvom pediatrične klinike. Pri ustanavljanju NIOSB pa zbornica ni bila povabljena k sodelovanju, niti ni bila povprašana za mnenje glede udeležbe zdravnikov iz tujine,« so navedli v odzivu na intervju Robide za STA, v katerem je med drugim dejal, da je cilj posameznikov v UKC uničiti idejo Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB). »Na žalost so nagovorili čisto vse, da bi jim to uspelo. Prestrašili so starše, zaposlene, se povezali z določenimi mediji, ki širijo laži, z zdravniško zbornico in Slovenskim zdravniškim društvom,« je povedal.

Ministrstvo so opozorila na nekaj dejstev

V zbornici navajajo, da imajo glede delovanja NIOSB več resnih pomislekov, ki pa jih do zdaj z izjemo izjave za javnost 16. julija niso predstavljali širši javnosti. Kot ugotavljajo, je ministrstvo za zdravje dan pozneje izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti inštitutu kljub njihovim pomislekom. Kopijo dovoljenja so na zbornici prejeli v ponedeljek, jo podrobno preučili in ministrstvo opozorili na nekatera dejstva.

Na NIOSB so zahtevo za dostop statuta, zapisnikov sej sveta NISOB in ostalih splošnih aktov podali 16. julija, a so danes dobili sporočilo, da bodo dokumente poslali do konca tega tedna.

»Zbornica že več let izraža zaskrbljenost na področju zdravljenja prirojenih srčnih napak in skuša v okviru svojih zakonskih možnosti prispevati k urejanju perečih problemov. Ker je med javnimi pooblastili zbornice tudi vpis tujih zdravnikov v naš register, upravičeno pričakujemo, da bomo z relevantnimi dokumenti tudi seznanjeni,« so navedli.

Ob tem opozarjajo, da so vsi zdravstveni zavodi, ki zaposlujejo zdravnike iz tujine in so preko ministrstva za zdravje na zbornico podali vlogo za vpis tujih zdravnikov v register, vedno bili deležni korektnega sodelovanja. Uradnih zahtev ministrstva po vpisu tujih zdravnikov v register, ki bi jih zaposlil NIOSB, pa doslej niso dobili, pač pa so bili o delovanju teh tujih zdravnikov obveščeni le iz medijev, pravijo.