Javni stanovanjski sklad je skupaj z družbo ADM skupina v torek na Zaloški cesti 273 v Zalogu odprl prenovljeno večstanovanjsko stavbo z 38 stanovanji in 42 parkirnimi prostori. Omenjeno stavbo je zgradila družba ADM skupina, ki je gradnjo začela avgusta lani, stanovanjski sklad pa jo je odkupil za 3,64 milijona evrov. »Za kvadratni meter stanovanjske površine smo plačali 1600 evrov z davkom,« je povedal direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink.

V trinadstropni zgradbi, v kateri je bilo še lani 18 večjih stanovanj in tri pisarne, je danes 38 stanovanjskih enot, velikih od 35 do 70 kvadratnih metrov, od katerih so štiri prilagojena gibalno oviranim osebam. V pritličju je deset stanovanj, v prvem in drugem nadstropju po enajst, v terasni etaži še šest. Stavbi pripada še 42 parkirnih prostorov, 13 zunanjih, za katere so odšteli po 5470 evrov, ter 29 v kletni etaže po ceni 9300 evrov.

Povpraševanja desetkrat več kot ponudbe

Prvi najemniki se bodo po navedbah Rinka vselili kmalu, je pa vse odvisno od časa podpisa najemnih pogodb, ki so že pripravljene. Bodoče najemnike bodo k sklenitvi najemnih pogodb pozvali v teh dneh.

Ljubljanski stanovanjski sklad trenutno razpolaga z nekaj več kot 4200 stanovanjskimi enotami v prestolnici, kar pa še zdaleč ne dosega povpraševanja. »Na vsakokratnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj povpraševanje namreč za približno desetkrat presega število ponujenih stanovanjskih enot,« Rink izpostavi težavo na ljubljanskem nepremičninskem trgu.

Ponudb zaradi cvetočega trga ni

Ravno zaradi pomanjkanja stanovanj v prestolnici so v skladu pripravljeni na nakup še kakšne večstanovanjske stavbe, a ponudb po njim sprejemljivih cenah kljub cvetočemu nepremičninskemu trgu ni. Po navedbah Rinka sklad tudi v lastni režiji kot investitor izvaja nekaj projektov – v Polju je v gradnji 64 stanovanjskih enot, dodatnih šest še v Pečinski ulici (Ljubljana Polje).

»Zaključili smo arheološka izkopavanja, tako da bomo lahko začeli izkop gradbene jame za 164 stanovanjskih enot na Brdu, 156 enot pa bo zraslo v stanovanjski soseski na Rakovi jelši. Še v tem letu zanjo pričakujemo izdajo okoljevarstvenega soglasja in vložitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,« je načrtovane projekte naštel direktor ljubljanskega sklada. Še do konca tega meseca pa bo objavljen arhitekturni razpis za stanovanjsko sosesko na Jesihovem štradonu ob Jurčkovi cesti. A čeprav sklad razvija več lastnih projektov, bi bili glede na potrebe Ljubljančanov po neprofitnih stanovanjih ponudbe prodajalcev večstanovanjskih stavb vseeno veseli.