V dolina Vrata, ki se razteza od Mojstrane do vznožja severne stene Triglava, je na vrhuncu sezone ob vikendih v dolini dnevno od 300 do 500 vozil, parkirišč pa bistveno manj. Vozila dvigujejo prah po makadamski cesti, tako da je ta zaprašena, veliko je nepravilnega parkiranja in komunalnih odpadkov, zmanjšana je varnost kolesarjev in pešcev, v porastu pa je divje kampiranje, je na današnji novinarski konferenci v Mojstrani povedal kranjskogorski podžupan, ki vodi projekt umirjanja prometa v dolini Vrata, Bogdan Janša.

»Po dolgoletnih prizadevanjih bo v soboto nastopil zgodovinski dan za umirjanje prometa v dolino,« je izpostavila vodja informacijsko izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar in dodala, da gre za ukrepe, namenjene ohranitvi ene najlepših dolin v narodnem parku. To je definitivno akcija, ki si zasluži vso podporo tako s strani naravovarstvenikov in turističnih delavcev kot tudi ostalih deležnikov, saj so prometne konice na tem območju včasih res neznosne, je poudarila.

S promocijskim dnevom želijo preveriti, kako bi se obnesel nov prometni režim, s katerim bi čim več motornega prometa zadržali v Mojstrani in postavili zgornjo mejo števila vozil, ki lahko vstopijo v dolino, saj ta ne zmore več obremenitve, ki se dogaja v zadnjih letih. »Ti ukrepi so nujno potrebni,« je izpostavil Janša, ki je vesel podpore partnerjev in tudi pozitivnega odziva, ki ga zaenkrat prejemajo s strani obiskovalcev. Kakšen bo dejanski odziv in kako se bo obnesel takšen prometni režim, pa bo jasno šele po analizi promocijskega dneva analizi, predvidoma septembra.

Doline 18. avgusta ne bodo zaprli za promet, bo pa ta dan od 6. do 17. ure veljal spremenjen prometni režim. V Mojstrani bodo urejene štiri parkirne cone z okoli 300 parkirnimi mesti, na katerih bodo reditelji in informatorji, sodelovalo bo blizu 50 prostovoljcev, obveščali obiskovalce o umirjanju prometa. V dolino bodo motorna vozila imela dostop do zapolnitve 150 parkirnih mest pri Aljaževem domu in 38 mest pri Peričniku. Nato bo možno priti v dolino le peš, s kolesom ali tremi avtobusi, ki bodo skrbeli za prevoze.

V Turizmu Kranjska Gora akcijo pozdravljajo

Tudi v Turizmu Kranjska Gora akcijo pozdravljajo in prejemajo pozitivne odzive obiskovalcev, saj številni menijo, da bi taka prometna ureditev morala že zdavnaj veljati. »Dolina ne bo zaprta, bo pa za obiskovalce taka kot mora biti, to je lepa, pretočna in dostopna,« je pojasnil direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber in dodal, da bodo glede na rezultate promocijskega dne nato razmišljali o trajni omejitvi prometa v določenih obdobjih leta.

Promocijski dan je tako le en od korakov do dolgoročne umiritve prometa v dolini Vrata. Drugi izmed ukrepov je ureditev parkirišč in vzpostavitev informacijskega nadzornega sistema. Prav tako želijo cesto asfaltirati in za upravljavca določiti lokalno skupnost, ki ima za te ukrepe tudi že zagotovljena sredstva. Tako bi se izognili vsakokratnim zahtevnim usklajevanjem, ki so bila potrebna že pri pridobitvi soglasij za izvedbo promocijskega dne.

Porast turizma terja razmišljanja o urejanju prometa tudi na drugih obiskanih območjih. V zadnjem obdobju so v Kranjski Gori uredili parkiranje v Planici in v Jasni, nujno potrebna pa je še prometna ureditev na Vršiču, je opozoril Veber in dodal, da bo tu predvsem pomembna vloga države kot lastnice ceste.