Komunalno podjetje Nova Gorica je v nasprotju z večino drugih slovenskih komunalnih podjetij v večinsko zasebni lasti. Vse občine skupaj imajo le dobro tretjino delnic, medtem ko skoraj polovični delež (45,5 odstotka) obvladuje družba Salonita Anhovo, desetino delnic pa družba Energetika Projekt z Vranskega.

Slednja se je odločila delnice prodati in ponudbo zanje poslala na novogoriško mestno občino, tik pred včerajšnjo izredno sejo pa je ponudbo za prodajo 0,73 odstotka delnic oddal tudi eden od fizičnih lastnikov. Svetniki so kljub nekaj nasprotovanjem nakup potrdili. Naložba jih bo stala 430.000 evrov, občina pa ne skriva interesa, da si želi skupaj z ostalimi lokalnimi skupnostmi v prihodnje postati stoodstotna lastnica podjetja, ki skrbi za odvoz odpadkov iz šestih občin na Goriškem, obenem pa se ukvarja s tržnimi dejavnostmi urejanja okolja, gradbeništvom in pogrebnimi storitvami.

Odvoz odpadkov naj bo v javni lasti

Z nakupom ponujenega deleža bodo občine skupaj obvladovale 46,6 odstotka podjetja in imele v lasti polovico glasovalnih delnic. Na občini nakup utemeljujejo z javnim interesom. »Dobrine, kot so voda in odvoz komunalnih odpadkov, morajo biti po mojem mnenju v javni lasti. Podjetje bolj ali manj opravlja storitve za ljudi. Z nakupom ponujenih delnic bo občina lahko povečala svoj vpliv na sprejemanje odločitev. Zasebni kapital v gospodarskih družbah zasleduje zasebne interese s ciljem pridobivanja in izplačevanja dobička, s povečanim vplivom pa imamo možnost, da dobičke vlagamo nazaj v podjetje in s tem občanom zagotavljamo boljše storitve,« je odločitev za nakup utemeljeval župan Matej Arčon. Na občini so prepričani, da ne gre za nakup mačka v žaklju, saj družba posluje pozitivno. Samo lani je imela 633.000 evrov dobička.

Kljub vsemu dvomov ni manjkalo. »Cena je previsoka, nesmiselno je hiteti. Poleg tega je komunala tik pred iztekom koncesije za javno službo, če ji te ne bo uspelo ponovno dobiti, bo to družba brez vrednosti,« je menil svetnik SD Valter Vodopivec. V skupini Goriška.si pa so nakup podprli. »Prav je, da so takšna podjetja v javni lasti,« je razložil Luka Manojlovič.

Za zagotovitev sredstev je morala občina sprejeti rebalans proračuna. Za nakup delnic se ne bo zadolžila, se pa bo zaradi spremenjenih dejstev morala zadolžiti za nekatere naložbe, ki jih je doslej predvidevala financirati iz lastnih sredstev v proračunu. Že prihodnji teden bo novogoriška občina na skupščini delničarjev poskušala svojega predstavnika umestiti tudi v nadzorni svet komunalnega podjetja. Za ta položaj predlagajo direktorico občinske uprave Vesno Mikuž.