Ponovno so lahko najbolj zadovoljni vlagatelji v ameriški delniški trg, ki še naprej preseneča tako z nadpovprečnimi rezultati podjetniškega sektorja, kot tudi z makroekonomskimi objavami. Za neameriške vlagatelje je bila rast še nekoliko večja, saj se je vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z večino drugih valut povečala, s čimer se še povečuje donosnost ameriških naložb. Najmanj so lahko zadovoljni investitorji v nekaterih državah v razvoju. Še posebej izstopata Turčija in Rusija, prva predvsem zaradi znižanja vrednosti domače valute, ki je v prostem padu že od začetka pomladi. Znižanje vrednosti lire povzroča domačemu prebivalstvu precej skrbi, saj je Turčija neto uvoznica, s čimer se dobrine v povprečju močno dražijo. Težave ima tudi podjetniški sektor, ki se v dobršni meri financira tudi s tujim dolgom, blagodejno pa vpliva na turistični sektor, ki postaja vse bolj konkurenčen. Na globalni ravni izmed sektorjev izstopajo informacijska tehnologija, telekomunikacije in zdravstvo, na negativni strani pa, zaradi korekcije cen surove nafte, energija. Začetek avgusta je sicer tudi čas, ko se počasi končuje sezona objav ameriških podjetij za drugo četrtletje. Po podatkih Factseta, ki zbira in objavlja objave za ameriška podjetja, je poslovna poročila objavilo več kot 80 odstotkov zavezancev za objavo. Izmed njih je 80 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja glede ustvarjenega dobička, 74 odstotkov podjetij pa glede ustvarjenih prihodkov iz prodaje. Če bodo tudi preostala podjetja objavila podobne rezultate, bo tokratno preseganje največje od leta 2008. Tudi rast dobičkov na delnico je nadpovprečna, največja od tretjega četrtletja 2010, po zdaj objavljenih podatkih znaša 24 odstotkov. Vseh 11 sektorjev je v povprečju objavilo rast dobičkov, prednjačijo pa energetski sektor ter sektor materialov, informacijska tehnologija in nepremičnine. Najvišje preseganje napovedi dosegata sektorja informacijska tehnologija in zdravstvo, kar se seveda pozna tudi na cenah delniških tečajev v teh dveh sektorjih. Napovedi za četrtletje ostajajo visoke, čeprav so se v zadnjem mesecu nekoliko znižale. Po napovedih bodo prav vsi sektorji izkazali rast dobička, od tega bo kar pri osmih izmed njih rast dvomestna. Najvišja, skoraj 100-odstotna rast je napovedana za energetski sektor, najnižja pa za nepremičninski sektor, in sicer nekaj več kot 6 odstotkov.