Na ljubljanski mestni občini so julija začeli graditi novo zavetišče za zapuščene živali na Gmajnicah. Zavetišče na robu Ljubljanskega barja deluje od leta 2002, ko so v zavetišče preuredili tamkajšnje prostore nekdanje goveje farme Ljubljanskih mlekarn, in je največje zavetišče v Sloveniji. Obstoječi stavbi bodo zdaj postopoma porušili in tam zgradili šest novih objektov: sprejemno in veterinarsko ambulanto, ločeni zavetišči za pse in mačke, upravno stavbo, skladišče in servisni objekt.

Na občini zagotavljajo, da se bodo z novim zavetiščem izboljšali pogoji za začasno namestitev zapuščenih psov in mačk, prav tako se bodo izboljšali servisni prostori s karanteno in veterinarsko ambulanto, »ki bodo zagotavljali boljšo oskrbo živali, boljše preprečevanje širjenja kužnih bolezni, varnejše delovne razmere za zaposlene in varnejše okolje za obiskovalce«. Za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del so na občini izbrali podjetje Ande.

Na občini so si obetali nižjo ceno

Gradbinca za gradnjo novega zavetišča na Gmajnicah so na občini iskali že lani. Razpis so objavili konec julija 2017 in prejeli šest prijav, prvo ponudbo pa je nato konec novembra pravočasno oddalo pet kandidatov. Po četrtem in zadnjem krogu pogajanj, ki je potekal januarja letos, je najcenejšo ponudbo postavilo podjetje Dema plus. Zavetišče so bili v podjetju pripravljeni zgraditi za 5.545.000 evrov brez davka, medtem ko so preostale štiri ponudbe presegale šest milijonov evrov. Na občini so se takrat odločili, da naročila ne oddajo, saj »ponudbene cene še vedno presegajo mejno vrednost, ki je določena za konkurenčni postopek s pogajanji in od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v uradnem listu EU (5,2 milijona evrov brez DDV)«.

Zavetišče bo delovalo tudi med gradnjo

Razpis so zato na občini letos ponovili, a jim bistveno nižje cene tudi tokrat ni uspelo izpogajati. Pravočasno se je prijavilo sedem kandidatov, med katerimi pa ni bilo na lanskem razpisu najugodnejšega ponudnika. Pred pogajanji so se ponudbene cene gibale od 6,3 do 6,7 milijona evrov, v pogajanjih pa je ceno najnižje spustilo podjetje Ande. Zavetišče na Gmajnicah bo zgradilo za 5.543.939 evrov brez davka oziroma dobrih 6,7 milijona evrov z davkom.

Gradbena dela bodo na Gmajnicah potekala v dveh fazah, ki si bosta sledili brez prekinitev in morata biti končani v slabih dveh letih. Pogodba izbranemu izvajalcu ob tem še nalaga, da mora v času gradnje zdajšnje zavetišče na Gmajnicah delovati čim bolj nemoteno. Prva faza gradnje je vredna nekaj več kot 3,2 milijona evrov in obsega gradnjo novega zavetišča za pse s 47 pesjaki, nove upravne stavbe, skladišča ter servisnih objektov, kot so čistilna naprava, bazen požarne vode in ekološki otok. »Kapacitete za oskrbo psov se bodo glede na število bivalnih prostorov zmanjšale, vendar se bivalni prostori izboljšujejo in bodo omogočali namestitev tudi več psov skupaj,« so pojasnili na občini. Prvi fazi, ki bo končana predvidoma sredi prihodnjega leta, sledi druga faza, razdeljena na dva sklopa. Najprej bodo delavci porušili obstoječe stavbe zavetišča ter zgradili sprejemno in veterinarsko ambulanto, v drugem delu pa bodo porušili še staro upravno stavbo ter zgradili zavetišče za mačke in uredili okolico. V novem zavetišču za mačke bo 64 dvojnih bivalnih prostorov, kar bo na Gmajnicah omogočalo začasno domovanje tudi več kot 200 zapuščenim mačkam. Trenutno v zavetišču začasno domuje 132 mačk, prejšnji mesec pa so zaradi prepolnih kapacitet sprejem najdenih mačk omejili. Druga faza gradnje bo končana predvidoma leta 2020. Kot je že pred časom poudaril vodja ljubljanskega zavetišča Marko Oman, bodo z novimi prostori največ pridobile zapuščene živali, hkrati se bodo izboljšale delovne razmere za zaposlene, novo zavetišče pa bo tudi bolj prijazno do obiskovalcev, prostovoljcev in skrbnikov živali: »Veliko bolje bo poskrbljeno tudi za samice z legli, saj bo več prostora in možnosti samovoljnega umika samice od mladičev. Izboljšani bodo ambulantni prostori, ki bodo bolje opremljeni in prostorsko umeščeni. Živalim bomo tako lahko zagotovili boljšo veterinarsko oskrbo.«