Kazen okoljskega inšpektorata je v nasprotju s trditvijo Kemisa, da si želi sodelovanja z lokalno skupnostjo ter s širšo javnostjo, po drugi strani pa pred javnostjo in vrhniškim občinskim svetom zamolči odločbo okoljskega inšpektorata, da je kršil okoljevarstveno dovoljenje.

Dne 21. 6. 2018 je župan občine Vrhnika v gradivo za redno sejo občinskega sveta zapisal: »Predstavniki družbe Kemis, d. o. o. so izrazili željo, da bi se udeležili seje občinskega sveta občine in svetnikom ter zainteresirani javnosti posredovali določene podatke v zvezi z delovanjem Kemisa po požaru.« No, župan je zadevo organiziral na način, da je večina svetnikov pač iz vljudnosti dovolila prisotnost Kemisa na seji občinskega sveta, dne 5. 7. 2018. No, direktor Kemisa pa v svojem nastopu ni omenil odločbe okoljskega inšpektorata, da so kršili okoljsko zakonodajo.

Glede na to, koliko se direktor Kemisa Nanut zadnje čase zadržuje pri županu, župan pa pravi, da ničesar ne skriva, bi bilo zelo nerodno, da bi direktor Nanut županu za odločbo povedal, župan pa bi bil pred svetniki glede odločbe modro tiho.

Vid Drašček, Vrhnika