Na Mestni občini Celje so prisluhnili svojcem, ki so nemalokrat tarnali zaradi težav na celjskem mestnem pokopališču. Grobovi so bili nemalokrat onečedeni z živalskimi iztrebki, predvsem srne pa so največ škode povzročile v spomladanskih in jesenskih mesecih, ko je bilo na grobovih več svežega cvetja.

»Na občini se zelo dobro zavedamo, da je pokopališče kraj, kamor se ljudje radi odpravijo, da svojcem prižgejo svečko in se poklonijo njihovemu spominu, zato smo njihovo slabo voljo razumeli in se trudili razrešiti ta vedno večji problem,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Obnovili bodo tudi del betonske ograje

Škodo so imeli predvsem tisti najemniki grobov, ki imajo svojce pokopane na delu, ki doslej ni bil ustrezno zavarovan z ograjo. Ker nekateri ukrepi v preteklosti niso obrodili želenih sadov, pomagala pa ni niti kemična ograja, ki naj bi srnjad odganjala z vonjem, saj so srne še vedno zahajale na grobove, so na občini sklenili, da se te težave lotijo bolj celovito.

»Okoli pokopališča bomo namestili okoli 500 metrov dolgo žično ograjo, ki so jo zaposleni v režijskem obratu te dni že začeli postavljati. Investicija bo stala okoli 10.000 evrov, a je nujno potrebna. Kemična ograja, ki naj bi z vonjem odganjala srnjad, ni bila učinkovita. Srne so kljub temu prihajale na grobove, jedle cvetje in občanom povzročale škodo. Novo, okoli meter in pol visoko zeleno ograjo pa bomo jeseni na določenem delu ozelenili z zimzeleno živo mejo. Vstop na pokopališče bo poslej omogočen na dveh mestih. Ena vrata bodo na poti s spodnjega parkirišča, druga, kovana, pa na Mirni poti 3,« pojasnjuje Grušovnikova.

Obenem so se na podlagi pridobljenega soglasja celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije odločili še za obnovo dela obstoječe betonske ograje na severozahodnem delu mestnega pokopališča. Za obnovo dela ograje, gre za okoli 30 metrov, so že izbrali izvajalca, podjetje Isar, ki je tudi že pričelo z delom. Na novo bodo tako pozidali tri stebre in obnovili kovane elemente, kar bo občino, ki je denar že zagotovila v občinskem proračunu, stalo 40.000 evrov.