Priprave na dokončanje manjkajočega dela mengeške obvoznice po tem, ko so na Darsu prejšnji mesec vendarle uspešno zgladili nepotreben birokratski zaplet, ki je znova nekoliko prestavil njeno gradnjo, spet tečejo po načrtih. Tako so na Darsu zadnji julijski dan na portalu javnih naročil končno objavili tudi razpis za izbiro izvajalca za zgraditev nedokončanega dela mengeške obvoznice od krožišča na Kamniški cesti do navezave na obstoječo glavno cesto, ki vodi proti Gorenjski. Rok za oddajo ponudb je 31. avgust. Naročilo bo veljalo 18 mesecev, izbrani ponudnik pa bo moral gradbena dela opraviti v desetih mesecih.

Prvo fazo oziroma daljši vzhodni del mengeške obvoznice na trasi povezovalne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, ki razbremenjuje cesto skozi Mengeš v smeri Kamnik–Ljubljana, so končali že pred sedmimi leti. Pred nadaljevanjem gradnje manjkajočega 1840 metrov dolgega odseka obvoznice, ki bo razbremenil strnjen del naselja Mengeš v smeri vzhod–zahod, so morali pridobiti še nekaj zemljišč. Pridobitev zemljišč, gradbenega dovoljenja in pripravo postopka oddaje javnega naročila za zgraditev manjkajočega dela obvoznice so zaupali družbi DRI upravljanje investicij, v kateri so jih zapleti pri pridobivanju soglasja za javno naročilo ujeli nepripravljene.

Na trenutke ostra komunikacija

Zato je med njimi, Darsovimi nadzorniki in Darsovo upravo, občino Mengeš in ministrstvom za infrastrukturo v juniju potekala intenzivna in na trenutke dokaj ostra komunikacija. Na občini Mengeš so se medtem v sodelovanju s civilno pobudo že pripravljali tudi na proteste in zapore. Pri teh bi se jim pridružili tudi v sosednjih občinah na trasi povezovalne ceste med štajerskim in gorenjskim krakom avtoceste, katere gradnja je bila prav tako odložena.

A se z razpisom za izbor izvajalca za končanje mengeške obvoznice zdaj strasti umirjajo tako v Mengšu kot pri sosedih, saj tudi tam nadaljujejo priprave na gradnjo 2,28 kilometra dolgega odseka obvoznice v občini Vodice, ki deloma poteka tudi na območju občine Komenda. Na Agenciji RS za okolje so se tako z avgustom lotili predhodnega postopka presoje vplivov na okolje med njeno gradnjo. Strokovne podlage so pripravili v družbi Ipsum, okoljske investicije.

Najkrajša povezava med Štajersko in Gorenjsko

Glavni namen nove cestne povezave Želodnik–Mengeš z mengeško obvoznico je ureditev prometnih razmer za potrebe lokalnega prometa, med drugim izhaja iz razpisne dokumentacije za gradnjo. Hkrati naj bi urejala tudi medregijski promet in omogočala povezavo gorenjskega in štajerskega kraka avtoceste med avtocestnima priključkoma Krtina in Vodice. Znatno naj bi izboljšala kakovost in čas potovanj ter prometno varnost in z razbremenitvijo preostale cestne mreže izboljšala tudi bivalne razmere tamkajšnjih stanovanjskih območij.

Križišča na novi državni glavni cesti Želodnik–Mengeš bodo nivojska. Na obstoječi glavni cesti med Mengšem in Mostami bodo pri naselju Topole uredili obojestransko postajališče javnega prometa in najkrajšo peš povezavo do naselja. Obojestranska hodnika za pešce bodo povezali z osvetljenim prehodom za pešce. Na območju Poti v Drnovo bo redka pozidava na severni strani glavne ceste zavarovana s tri metre visokima protihrupnima ograjama v dolžini 72 in 69 metrov ter dva metra visoko protihrupno ograjo v dolžini 249 metrov.