Neoliberalizem deluje največ prek dolžniške paradigme, kjer so krize le orodje za zaostritev razmer. Danes trg deluje skozi uničenje. Trg se ne giblje več v realnem, proizvodnem gospodarstvu, ki z vse večjim tempom izginja v vrtincu zadolženosti. Imamo gospodarstvo, kjer dobiček temelji na dolgu, od koder izhaja prekarnost, brezposelnost, obubožanje, brisanje socialnih pravic, propadanje manjših podjetij na račun multinacionalk, ki s svojimi zahtevami izigravajo suverene države, kjer se banke postavljajo nad ljudstvom in njegovim demokratičnim odločanjem, kjer svetovna gospoda postavlja podobo sedanjosti v ozek, njej ustrezen informacijski okvir, in kjer se vsakega, ki prestopi postavljeno razsežnost, označi s skrajnimi vzdevki (populist, homofobičen, rasist, fašist, komunist itd). Priča smo delitvi družbe na osnovi najrazličnejših prepričanj, ki pa v svoji celoti vodijo v enoumje, v brisanje kritične presoje, v ne prepoznavanje dejanskega stanja. Odgovornost posameznika in skupnosti je prepustila mesto atomizirani mrežni povezavi razčlovečenega človeka. In če človeka ni več, zakaj bi bilo treba za njega skrbeti. Razčlovečeni človek lahko postane samo še surovina za najrazličnejše namene, po volji »gospodarjev sveta«, kot jih imenuje Paul Krugman, Nobelov nagrajenec za ekonomijo.

Zdaj imajo finančni trgi absolutno prevlado nad človekom, ki mu reže korenine in ki se skoraj s ponosom premika po zemeljski obli v iskanju vsakdanjega kruha, nad naravo, ki jo jemlje kot sovražnico, medtem ko vsrkava vsa njena bogastva, nad gospodarstvom, ki bi moralo zadovoljevati potrebe vseh ljudi. Politika ni več nad ekonomijo, finance so postale njeno nadomestilo, ki so prevzele absolutno prevlado nad vso družbo. Govorimo o gospodarskem sistemu, ki ne ustvarja, temveč uničuje. Kot je že Ezra Pound govoril, »dolg je sodobni sistem suženjstva«. To je najmočnejše sedanje orožje, ki ga imajo elite, da podredijo vse živo in vodijo v absurdna stanja, ko je zadolžitev sveta petkratnik svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Gre za ideologijo, ki nima več opraviti z ekonomskim sistemom in ki temelji na špekulacijah v virtualnem svetu borz, v senci prek offshore podjetij, zunaj trga.

Vse to je nevzdržno. S tem, na ideologiji temelječim sistemom se ne more nadaljevati samo zato, ker omogoča hitro obogatitev redkih na račun mnogih.

Črt Tavš, Koper