Pobudnik akcije Rok Rozman, biolog in naravovarstvenik, kajakaš in nekdanji veslač, pravi, da je treba Soškim elektrarnam enkrat za vselej povedati, da naj nehajo razmišljati o gradnji elektrarn na reki Soči v Zgornjem Posočju in na reki Učji.

Resda tako na ministrstvu za okolje kot tudi na ministrstvu za infrastrukturo za zdaj ne načrtujejo elektrarn v tem delu Slovenije, vendar pa organizatorje moti vztrajanje novogoriških Soških elektrarn. Te priznavajo, da je hidroelektrarna Učja eden izmed projektov, ki jih imajo v predalu. Po besedah Rajka Volka, direktorja tehničnega sektorja Soških elektrarn, se zavedajo, da gradnja trenutno ni mogoča, da pa imajo pripravljene načrte na vodah, ki so zanje energetsko zanimive. Mednje pa sodi tudi Učja.

»Upoštevati moramo tudi direktive Evropske unije, ki nam zapovedujejo doseganje 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v energetski bilanci Slovenije. Končna odločitev o gradnji HE Učja bo seveda stvar širšega konsenza in vključevanja vseh deležnikov, ki jih ta projekt zadeva,« odgovarja Rajko Volk.

Vztrajali bodo do konca

Udeleženci protestne vožnje so na svojih plovilih nosili številne transparente z napisi proti gradnji hidroelektrarn na Soči in Učji, pozive k iskanju drugih virov energije in k obnovi sedanjih elektrarn ter iskanju drugih rešitev. Poleg tujcev so bili glasni tudi domačini.

»Mi naše reke ne damo. Ne zgornje Soče ne Učje. Naši očetje so se v sedemdesetih letih uprli gradnji elektrarn na zgornji Soči in so uspeli. Tudi mi bomo vztrajali do konca – dokler Soča s pritoki ne bo zaščitena!« je dejal Matija Jarc.

Rok Rozman je tudi povedal, da septembra pripravljajo tretjo balkansko rečno turnejo Balkan Rivers Tour 3: »Začeli bomo v Albaniji 7. septembra, končali pa 8. oktobra v Ljubljani. Zajeli bomo prestolnice sedmih držav. Glavni namen naših akcij je ozavestiti ljudi, da je prihodnost v njihovih rokah. Če se bomo skupaj uprli, bomo uspešni in narava ter reke nam bodo hvaležne,« pravi Rozman, ki poudarja, da ne zahtevajo le konca gradnje novih jezov, temveč opozarjajo, da bi po zgledu nekaterih držav marsikaterega lahko celo porušili. Različna podjetja po Balkanu namreč načrtujejo skoraj 3000 novih jezov.

»Uspelo nam je ustaviti gradnjo vsaj sedmih jezov, na žalost pa so predlagali 300 novih. Na srečo so to samo načrti. Če lahko ustaviš en jez, lahko vse, ker je koncept zelo podoben pri vseh,« je dodal. jal