Odlok, s katerim želi vlada dovoliti zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), da porabi več denarja, ni skladen s zakonom o fiskalnem pravilu, je danes sporočil fiskalni svet. Njegov predsednik Davorin Kračun je pojasnil, da vlada ni spoštovala postopkov, da bi morala biti bolj previdna glede prihodnjih gospodarskih gibanj in da bi se morala s težavami v zdravstvu soočiti bolj sistematično.

Vlada pričakuje še več zaposlovanja

Vlada je julija predlagala, da državni zbor dovoli zavodu v letošnjem letu porabiti 2,882 milijarde evrov namesto prej predvidenih 2,847 milijarde evrov ali 35 milijonov evrov več. Pojasnila je, da je bil veljavni načrt za leto ZZZS pripravljen na podlagi makroekonomskih pričakovanj, ki so se od takrat izboljšala. »Dejansko nadaljevanje pozitivnih gibanj na trgu dela vpliva na višino prihodkov ZZZS,« je zapisala vlada. V skladu z zadnjimi napovedmi naj bi torej presežek zdravstvene blagajne lahko znašal 35 milijonov evrov, so navedli.

Čeprav ne gre za denar državnega proračuna, izdatki zdravstvene blagajne štejejo v izdatke sektorja država, za katera veljajo omejitve, opredeljene v programu stabilnosti. V vladi so navedli, da s porabo presežka ZZZS cilji programa stabilnosti ne bodo ogroženi, ker naj bi se »omogočile preostale tri blagajne javnega financiranja«.

Kračun opozarja, da ta navedba ni dovolj utemeljena, enako pa velja za pričakovanja, da se bo povečevalo plačevanje prispevkov iz bruto plač. »Več organizacij znižuje napovedi gospodarskih rasti, saj se tveganja glede gospodarskih gibanj povečujejo,« pojasnjuje, zakaj fiskalni svet vladi svetuje dodatno previdnost. Odlok, ki ga predlaga vlada, je delna oziroma neskladna rešitev, težav v zdravstvu pa bi se morala lotiti drugače, pravijo v fiskalnem svetu. Okvire javnih blagajn bi morala prilagoditi že aprila, ko je pripravljala program stabilnosti za letošnje leto. »Ob tem pozivamo vlado, da izvede dosleden pregled ekonomičnosti poslovanja zdravstvenega sistema in učinkovito ukrepa na ustreznih področjih,« so zapisali v oceni odloka.

Bolj kot konkretnih 35 milijonov je pomembno spoštovanje procedure, poudarja Kračun. »Vsakršno ad hoc spreminjanje okvira, ki ga predstavlja tudi tokratni predlog, pomeni precedens za morebitne nadaljnje spremembe okvirov v prihodnosti,« so pojasnili v fiskalnem svetu.

Fiskalni svet za »učinkovitost«

Na ZZZS so danes dejali, da se mora na stališče fiskalnega sveta odzvati ministrstvo za finance oziroma vlada, ta pa zagotavlja, da bo to storila v naslednjih dneh. Državni zbor bi lahko o odloku odločal že prihodnji teden. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je za porabo presežka zdravstvene blagajne zavzela že aprila. Ministrstvo za finance in vlada sta jo sprva zavrnila z argumentom, da to ne sodi med tekoče posle, v juliju pa sta se premislila.

V predlogu odloka je nato vlada pojasnila, da je treba odlok sprejeti čim prej, da bodo lahko izvajalci zdravstvenih storitev začeli načrtovati izvedbo povečanega obsega zdravstvenih programov. Tudi po najboljšem scenariju bodo imeli na voljo samo zadnje tri mesece letošnjega leta, saj je treba sprejeti tudi rebalans finančnega načrta ZZZS, h kateremu mora vlada dati soglasje, ter aneks 2 k splošnemu dogovoru o obsegu programov.

Za odpravo čakalnih dob v zdravstvu bi po prepričanju generalnega direktorja ZZZS Marjana Šušlja potrebovali dobrih sto milijonov evrov; presežek prihodkov predstavlja tretjino za to potrebnega denarja. V predlogu odloka je vlada naštela, da so razmere najbolj kritične na področjih zobozdravstva (kjer je 15. julija 32.530 pacientov čakalo nedopustno dolgo), ortopedije (13.820 pacientov), kardiologije in angiologije (13.930) ter okulistike (14.050).