Če bo treba čakati, da za odvoz vse nakopičene odpadne embalaže poskrbijo okoljski inšpektorji (z izvršbo po drugi osebi), bodo kupi z dvorišč komunalnih podjetij po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen izginili šele oktobra ali novembra. Toliko časa namreč trajajo inšpekcijski postopki, zakonske podlage za kakršno koli drugačno ukrepanje pa ministrstvo nima, je med današnjim srečanjem s predstavniki Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije (GIZ SLOCEROS) povedala ministrica.

Denarne kazni šele v naslednji fazi

Za Janka Kramžarja, predsednika združenja in direktorja ljubljanske Snage, ki ima z največjimi zalogami neodpeljane embalaže tudi največje težave, čakanje do konca leta ni sprejemljivo. Predvsem tveganje za požar in možnost kolapsa celotnega sistema predelave odpadkov zaradi poslabšanja higienskih razmer v neustreznih skladiščih, kjer se lahko zaredijo žuželke in ščurki, sta po njegovi oceni tako velika, da nista več obvladljiva in predstavljata zakonsko osnovo za interventni odvoz presežnih količin odpadne embalaže.

Spreminjanje okoljevarstvenih dovoljenj, s katerim je Agencija RS za okolje (Arso) pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) junija želela prisiliti v odvoz vse odpadne embalaže, doslej očitno ni obrodilo sadov. Enako neučinkoviti so za zdaj okoljski inšpektorji, ki so se lotili preverjanja, ali DROE spoštujejo nova dovoljenja. Majcnova je sicer pojasnila, da so inšpekcijske odločbe že prejele vse družbe z izjemo Interseroha, a so naknadno z ministrstva sporočili, da tudi pri nekaterih drugih družbah vsi ugotovitveni postopki inšpektorjev še niso zaključeni. Denarne kazni ni dobila nobena DROE, saj bodo inšpektorji ta ukrep izrekli v naslednji fazi, če družbe ne bodo izpolnile inšpekcijskih zahtev po odvozu vse nakopičene odpadne embalaže.

Toda pet družb, ki prejema inšpekcijske odločbe – Slopak, Gorenje Surovina, Dinos, Recikel in Embakom – mora po ocenah Majcnove prevzeti »zgolj« okoli 600 ton neodpeljane embalaže. Večji del odpadkov – po Kramžarjevih ocenah skoraj desetkrat več – čaka na DROE Interseroh, ki ji Arso še ni niti spremenil okoljevarstvenega dovoljenja, kaj šele, da bi družbo obiskala inšpekcija. Sprva je postopke blokiralo upravno sodišče, ki je šele prejšnji mesec odločilo o Interserohovi pritožbi na lanskoletno spremembo dovoljenja. Zdaj »postopke vročanja odločbe in vse druge postopke po zakonu o upravnem postopku« s čakanjem na skrajne roke podaljšuje Interseroh, je pojasnila ministrica in napovedala, da bo novo dovoljenje ne glede na vse družbi izdano najkasneje do konca meseca. Nato lahko ukrepa tudi inšpekcija.

Ministrstvo pohitelo s spreminjanjem zakonodaje

Ministrstvo pa je medtem očitno pohitelo s spremembami sistemske zakonodaje, s katerimi naj bi v prihodnje preprečili obstoječe težave. Javno obravnavo novih zakonskih osnov lahko namesto konec leta po pojasnilih ministrice pričakujemo že do konca oktobra. »To pomeni, da bi lahko zakon o varstvu okolja spremenili že v začetku naslednjega leta,« je dejala Majcnova.

Spremembe bodo šle v smeri bolj jasne in podrobnejše opredelitve sistema vključno z obveznostmi vpletenih. Med pomembnejšimi novostmi pa bo tudi uvedba različnih stroškov ravnanja z odpadno embalažo (tako imenovanih embalažnin), ki jih bodo morali tisti, ki embalažo dajejo na trg, plačevati glede na to, kakšno ravnanje bo mogoče z materiali po uporabi. »Za manj kvalitetno embalažo, ki je v procesu ravnanja z odpadno embalažo ni mogoče reciklirati, bo treba plačati višje stroške kot za embalažo, ki je primerna za recikliranje,« je pojasnila ministrica in opozorila, da takšna rešitev ni zrasla na njenem zelniku, temveč jo po vsej EU zahteva letos sprejeta nova evropska zakonodaja.