Potem ko je Šport Ljubljana pred približno mesecem dni ob tacenskem kajak-kanu klubu uredil novi trimski otok, so zdaj v javnem zavodu objavili razpis, s katerim iščejo izvajalca, ki bo v prvem sklopu na štirih lokacijah na območju ljubljanske mestne občine postavil nove otoke z napravami za ulično vadbo, v drugem pa uredil še trimstezo. Ponudnik lahko sicer predloži ponudbo za posamezen sklop ali za oba razpisana sklopa skupaj.

Prijave na razpis v Športu Ljubljana zbirajo do 9. avgusta. Izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ceno in bo izbran na razpisu, bo začel nove športne površine urejati takoj po podpisu pogodbe, delo pa bo moral zaključiti najkasneje v enem mesecu.

Ulična vadba za Bežigradom, v Brodu, Zajčji dobravi

Kot je razvidno iz objavljene razpisne dokumentacije, nameravajo v Športu Ljubljana urediti štiri nova igrišča z napravami za ulično vadbo. Lokacije za umestitev novih naprav so predvidene ob Mislejevi ulici za Bežigradom, v bližini nogometnega igrišča Na gaju, ki je nedaleč od osnovne šole Vižmarje - Brod, ter ob Ribičičevi ulici pri Dolgem mostu in pri nedavno znova odprtem gostišču v Zajčji dobravi. V dokumentaciji je sicer navedeno, da so podane le »makrolokacije«, medtem ko bo naročnik investicije natančne lokacije, kje naj bodo na izbranem območju umeščene naprave za ulično vadbo, določil naknadno. Vsa štiri igrišča bodo opremljena z informacijsko tablo z navodili, kako naprave za ulično vadbo pravilno uporabljati. Otoka športa za Bežigradom in Na gaju bosta opremljena z rimsko in poševno klopjo, dvovišinsko bradljo in vadbeno kletko, medtem ko bosta otoka ob Ribičičevi ulici in pri gostišču v Zajčji dobravi namesto vadbene kletke imela napravo za ogrevanje, napravo za trebušnjake in napravo za orodno telovadbo.

Trimsteza po vzoru že obstoječih stez

Ob ureditvi novih igrišč z napravami za ulično vadbo je v drugem sklopu javnega razpisa predvidena tudi gradnja trimsteze v Črnučah. Kje naj bi steza z enajstimi trimskimi napravami in informacijskimi tablami potekala, v razpisni dokumentaciji ni natančneje opredeljeno, bo pa urejena po vzoru že obstoječih trimstez. Kot je namreč določeno v razpisni dokumentaciji, morajo zainteresirani ponudniki pred sestavo ponudbe »opraviti ogled naprav na trimstezi Črnuče in trimstezi Mostec, saj mora ponudnik ponuditi podobne naprave s podobno gradbeno ureditvijo«.