Spreminjajoča se družba in njen vpliv na kadrovsko funkcijo je osrednja tema HRM-for uma, ki ga IEDC – Poslovna šola Bled pripravlja 11. in 12. oktobra. Na forumu bodo obravnavali demografske trende z različnih vidikov in njihov vpliv na kadrovsko stroko, skupaj z vsemi deležniki pa bodo oblikovali tudi priporočila za strukturne spremembe.

Zaradi zmanjšanja števila prebivalcev primanjkuje delavcev, torej tudi talentov, ki odhajajo tja, kjer jih upoštevajo, imajo boljše plače in boljše delovne ter življenjske pogoje. Poleg pridobivanja in zadržanja talentov je izziv tudi starejša delovna sila, ki ima drugačne vrednote od mladih, zato je treba najti ustrezno motivacijo in usposabljanje, da bodo želeli delati dlje.

Učenje iz dobrih praks

Z namenom, da HRM-forum poskrbi tudi za vpogled v dobre prakse na tem področju, so povabili predstavnike različnih podjetij, da predstavijo primere dobrih praks kot vir inspiracije in spodbude tudi za druge. Yogi Sriram iz Larsen&Toubro Limited bo govoril o pridobivanju in zadržanju talentov, Bojana Zupanič bo predstavila Danfossove ukrepe za prepoznavanje talentov in upravljanje nasledstev, dr. Klaus Niedl iz Novomatica bo spregovoril o vodenju in spodbujanju starejših sodelavcev, o redefiniranju organizacijskih struktur oziroma delu prihodnosti pa bo govorila Sabrina Dick iz SAP za območje srednje in vzhodne Evrope.

Skupaj do rešitev

Cilj HRM-foruma je tudi, da spodbudijo občinstvo k podajanju rešitev za obravnavane izzive, zato pripravljajo posebno delavnico, na kateri bodo zbrali priporočila za različne deležnike – vladne ustanove, poslovni sektor in poslovno izobraževanje – in razpravljali o njih.

»Ker je IEDC vedno deloval kot agent sprememb, bo priporočila skrbno uporabil v razpravah in razgovorih z različnimi deležniki ter deloval kot agent sprememb in povezovalec med njimi tudi po koncu foruma,« poudarja dr. Alenka Braček Lalić, prodekanka za raziskave na IEDC – Poslovni šoli Bled, ki je vsebinski vodja programa foruma.

Kompetence prihodnosti

Drugi konferenčni dan bodo namenili razgovoru o kompetencah, ki so potrebne, da se uspešno soočimo s trenutnimi in prihodnjimi poslovnimi n družbenimi izzivi. »Ker se zavedamo, da brez ljudi in njihovega znanja ni sprememb in tudi ne uspeha, se bomo osredotočili na nabor kompetenc, ki bodo predstavljene v okviru rezultatov mednarodne študije, ki jo je izvedel IEDC, v drugem pa bomo ponovno slišali poglede predstavnikov iz podjetij. Povsem na koncu bomo skupaj z občinstvom oblikovali priporočila za izobraževalne ustanove,« je naštela dr. Alenka Braček Lalić.

Zastavljenih vprašanj se forum loteva celovito s ciljem povezati in ozavestiti celotni ekosistem, ki bo moral začeti delovati »tukaj in zdaj«. »Ni dovolj, da se o teh vprašanjih pogovarjamo zgolj v okviru kadrovske stroke, pomembno je, da v te razprave, ki zahtevajo strukturne premike, vključimo tudi druge deležnike, ki pomembno vplivajo na trenutno in prihodnje stanje na tem področju,« med drugim poudarja dr. Braček Lalić. jpš