Bavdek je sicer od države terjal 28.440 evrov odškodnine zaradi neustreznih razmer med bivanjem v zavodih za prestajanje kazni zapora v Ljubljani in Mariboru. Državi je po poročanju Dela očital kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, in sicer nečloveško in ponižujoče ravnanje, in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.

Okrožno sodišče v Ljubljani pa je presodilo, da so bile razmere za bivanje neprimerne le v priporu na ljubljanski Povšetovi, kjer je preživel 474 dni. Sodišče mu je tako prisodilo odškodnino v višini 4500 evrov z zamudnimi obrestmi za čas, ko je imel v ljubljanskem priporu na voljo tri oziroma štiri kvadratne metre osebnega prostora. Odškodnino je prejel tudi, saj v sobah ni bilo urejenega prezračevanja, v poletnih mesecih leta 2012 je bilo neznosno vroče, gibanje pa je bilo omejeno.

Zaradi neustreznih razmer država plačala že 225.000 evrov odškodnin

Bavdek je med drugim trdil, da so bile sobe v mariborskih zaporih umazane, nehigienične, stranišče da je bilo črne, kopalnice oranžne barve, po tleh pa naj bi ležale smeti. Sodišče pa je presodilo, da razmere niso bile tako pomanjkljive, med drugim poroča Delo.

Sodba sicer še ni pravnomočna, saj jo na višjem sodišču s pritožbo izpodbijata tako Bavdek kot državno odvetništvo.

Evropsko sodišče za človekove pravice je v več sodbah od leta 2011 razsodilo, da so bile pritožnikom, zaprtim ali priprtim v ljubljanskem zaporu, kršene pravice iz evropske konvencije, ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje. Država je zaradi neustreznih bivalnih razmer v ljubljanskih zaporih plačala skupaj 225.028 evrov odškodnin. Med drugim so odškodnine zaradi razmer v ljubljanskih priporih iztožili tudi štirje balkanski bojevniki.