oglašam se v zvezi z intervjujem dr. Možine z dr. Dežmanom 22. julija, na katerega smo bili gledalci RTVS večkrat vnaprej opozorjeni, poleg tega pa je bil ta intervju ponovljen vsaj še v četrtek in soboto. Zanima me, kdo je odločal o večkratnem ponavljanju tega spornega intervjuja.

Kot navajate v svojem odgovoru v Dnevniku 28. julija 2018, je omenjena oddaja izzvala več kot 350 komentarjev. Hkrati obljubljate, da boste oddajo ocenili glede na »morda kršena poklicna merila in načela novinarske etike«. Odgovorna urednica informativnega programa po vaših navedbah tudi predlaga, da se na RTV Slovenija »tematiko vojnega in povojnega dogajanja temeljito, odgovorno in celovito obdela«. Zavzemam se za to, da oba predloga uresničite in da javnost obvestite o izsledkih obeh analiz.

V celoti se strinjam z odprtim pismom mag. M. Koprivca varuhinji pravic gledalcev RTVS v isti številki Dnevnika in njegovi oceni tega intervjuja. Dr. Možina naj javnosti odgovori, na čem temelji njegovo prepričanje, da je dr. Dežman kompetenten zgodovinar, strokovnjak za obdobje NOB in po njem. Ker izhaja njegovo prepričanje mogoče iz doktorata dr. Jožeta Dežmana na teološki fakulteti, naj navede tudi naslov njegove disertacije.

Meta Kramar, Ljubljana