Seveda lažnih informacij in izkrivljanja dejstev v nekaterih političnopropagandnih medijih mrgoli. A to ne more biti alibi za javno RTV, ki je dolžna delovati v interesu javnosti in se financira iz javnih sredstev. Nastop obeh propagandistov je v nasprotju z zakonom o RTVS, ki določa, da je javna RTV dolžna zagotavljati »verodostojne in nepristranske informativne oddaje« ter širiti »razumevanje slovenske zgodovine tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav«. Novinarji in uredniki RTV Slovenija morajo v skladu z zakonom v prvi vrsti spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Zakon v 10. členu določa, da v programih RTV Slovenija ni dovoljena politična propaganda.

Javni uslužbenec Jože Možina (ki je bil v preteklosti že nagrajen za svoje vložke s funkcijo direktorja RTVS) je večkrat zaporedoma kršil omenjene določbe. Odgovornost pa ni zgolj na njegovi strani, temveč na urednikih, ki mu omogočajo takšno politično udejstvovanje. Tako pri tej oddaji ne gre za osamljeno programsko zlorabo, temveč je del ponavljajočega trenda (čigar nosilci so poleg Možine še nekateri novinarji ali uredniki), ko javna televizija predstavlja poligon za dezinformacije in politično propagando. Programski svet RTV Slovenija je dolžan redno obravnavati uresničevanje programske zasnove, sprejete skladno z zakonom o RTVS. Zato zahtevamo, da se programski svet opredeli do takšne uredniške politike, do kršitev zakona o RTVS, novinarskega kodeksa ter programskih standardov javne televizije ter ugotovi odgovornost pristojnih urednikov in direktorja Televizije Slovenija.

Janez Butara, Franc Medle, Boris Gregorčič, Boris Pogačar, Milan Gorjanc, Jože Butara, Jože Florijančič, Jože Ribič, Remzo Skenderović, Bogdan Avbar, Lojze Podobnik, Darko Kastelic, Mirko Ognjenović

za Društvo SRP