RKS je v začetku julija seznanil vlado z odločitvijo sodišča glede tožb podizvajalcev podjetja Vegrad, po katerih mora del že plačanih sredstev pri izgradnji hotela Arija na Debelem rtiču ponovno plačati. Kot so iz RKS konec julija sporočili po takratni seji glavnega odbora, bodo morali z naslova izgubljenih tožb podizvajalcem dodatno plačati tri milijone evrov.

Primer so obravnavala pristojna ministrstva, na sredini dopisni seji pa je vlada ugotovila, da veljavna zakonodaja ne omogoča zagotovitve finančnih sredstev iz državnega proračuna RKS za plačilo sodne odločbe.

Po mnenju vlade dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov ali sodelovanjem pri gradnji, na podlagi katerih so nastale finančne obveznosti plačila sodne odločbe, ni mogoče šteti za izvajanje javnih pooblastil RKS v skladu z 9. členom zakona o RKS ter v skladu s statutom RKS.

V gradivu po seji vlade so sicer obenem poudarili, da se zavedajo pomena dejavnosti RKS kot humanitarne organizacije ter pomena nalog, ki jih RKS v skladu z zakonom o RKS opravlja kot javna pooblastila. Za sofinanciranje izvajanja javnih pooblastil RKS pristojna ministrstva organizaciji vsakoletno zagotavljajo sredstva.

Potrebna sredstva bodo zagotovili z najemom dodatnega kredita

Kot so za STA pojasnili na RKS, so z vladno odločitvijo seznanjeni, potrebna sredstva pa bodo zagotovili z najemom dodatnega kredita pri banki.

Vračilo kredita bodo zagotovili s prodajo nekaterih svojih nepremičnin, in sicer tistih, ki niso v sklopu Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS na Debelem rtiču. »Gre za nekaj parcel, za katere RKS ocenjuje, da jih tudi v prihodnje ne bi potreboval pri izvajanju svojih dejavnosti,« so navedli.

Obenem so zatrdili, da izvajanje javnih pooblastil in programskih nalog zaradi plačila kredita »nikakor ne bo ogroženo«, saj za plačilo kredita ne bodo namenili sredstev, namenjenih izvajanju javnih pooblastil. Prav tako plačila kredita ne bodo zagotavljali iz sredstev, ki so jih za potrebe humanitarnih akcij pridobili od donatorjev, so zagotovili.