V Publikusu so za STA danes povedali, da bi morali balirane odpadke iz Štude pri Domžalah odstraniti do 30. julija. »S ciljem zagotovitve ustrezne končne oskrbe za skladiščeno lahko frakcijo smo v podjetju nemudoma vzpostavili stike z več potencialnimi prevzemniki. Z dvema smo dogovorili in izvedli odvoz testnih pošiljk, toda nobeden od njiju v kratkoročnem planu žal ne more zagotoviti nadaljnjega prevzema,« so pojasnili. Glavni razlog še naprej ostaja v zapolnjenosti kapacitet termičnih objektov v tujini.

Težave z odpadno embalažo po vsej državi

Težava je povezana s problematiko neprevzemanja komunalne odpadne embalaže, ki je prisotna v vsej državi, so danes na to temo zapisali v Slovenskih novicah. Pritrjujejo tudi v Publikusu: »Tako kot vsi ostali Centri za ravnanje z odpadki in ostali pravni subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo obdelave odpadkov, smo se tudi mi soočili s prenapolnjenostjo svojih zbirnih centrov in ostalih površin, namenjenih skladiščenju odpadkov. V kolikor bi obstajala rešitev za končno oskrbo lahke frakcije, se tovrstnega začasnega skladiščenja zagotovo ne bi poslužili,« so zatrdili.

»Še enkrat bi radi poudarili, da smo bale odpadkov v Študo pripeljali zgolj na začasno skladiščenje in da kot take ne povzročajo nikakršnih emisij snovi v okolje, kar je potrdil tudi inšpektorat za okolje,« so še poudarili. »V iskanju rešitve se trudimo po svojih najboljših močeh in še naprej iščemo potencialnega prevzemnika.«

V Študi je po navedbah Slovenskih novic 700 bal smeti. Tja naj bi jih navozili pred kakimi štirimi meseci, kar skrbi domačine iz krajev Študa in Mala Loka.

Publikus ima sicer težave tudi s presežno količino zbrane mešane odpadne embalaže v nekdanji gramoznici v Suhadolah, zaradi katerih tudi tam prihaja do trenj z lokalnim prebivalstvom.