Predlog za spremembo oziroma dopolnitev zakona o službeni rabi jezika in črk je ministrstvo za kulturo že vložilo vladi. Minister za kulturo Vladan Vukosavljević je nedavno dejal, da bo zakon zelo verjetno uveljavljen, pričakuje pa tudi polemike o njem. Po predlogu naj bi novo ustavljen svet sestavljalo devet ljudi, pet članov bo predlagal odbor za standardizacijo srbskega jezika, štiri pa ministrstvo za kulturo. Predlagane člane sveta bo potrdila vlada, člani pa bodo morali najmanj enkrat letno podati poročilo o delu.

Svet naj bi bil imenovan šest mesecev po sprejetju zakona. Poleg nadzora rabe cirilice, bo njegova naloga tudi podajanje predlogov za reševanje vprašanja s področja uradnega jezika ter medsektorskega sodelovanja. Zakon zahteva, da vsa komunikacija znotraj državnih, pokrajinskih in lokalnih organov poteka v srbskem jeziku in cirilici. Prav tako to velja za vsa javna podjetja in ustanove z večinskim državnim kapitalom.

Visoke kazni za rabo latinice

Zakon latinico predvideva kot pomožno pisavo, ki dopolnjuje cirilico, vendar, če se določeno besedilo piše v obeh pisavah, mora imeti cirilica prednost. Institucijam, ki bodo morale upoštevati nov zakon in bodo tega kršile, sledi kazen od pet do sto tisoč srbskih dinarjev (42-850 evrov), kazen za podjetja, ki bo natisnilo ime blaga ali storitve, navodila za uporabo, deklaracijo ali garancijski list, bo znašala od pol milijona do milijon dinarjev (4240-8480 evrov), še piše b92.