»Dejstvo, da to mejo presežemo vsako leto prej, pomeni, da se do našega planeta obnašamo izredno neodgovorno! Živimo od vse večjih kreditov, ki jih jemljemo na račun prihodnosti naših otrok,« pravi Deni Porej, direktor okoljevarstvene organizacije WWF Adria.

12. maja smo na kredo začeli živeti v Sloveniji. Letos smo kopičenje ekološkega dolga začeli dva dni prej kot lani, ko je bil prelomni datum 14. maj.

Slovenija je po porabi naravnih virov vodilna v regiji, saj druge države v ekološki dolg vstopijo pozneje: Hrvaška 19. junija, Črna gora deset dni pozneje, Bosna in Hercegovina 6. julija, Makedonija 19. julija in Srbija 30. julija, kažejo izračuni WWF. Albanija bo kot zadnja stopila v ekološki dolg 14. oktobra.

Kratek čas je po opozorilih WWF možen obstoj v ekološkem dolgu, saj ta dolgoročno vodi v propadanje in kolaps različnih življenjskih okolij. Posledice življenja prek meja planeta že lahko občutimo z vremenskimi ekstremi, podnebnimi spremembami in strmim upadanjem globalne biološke pestrosti.

Nujni so ukrepi zaščite vodnih virov, gozdov, oceanov, rastlinskega in živalskega sveta …