Večina držav članic Unije ima dolgo tradicijo ureditve poletnega časa, mnoge tradicije segajo vse do prve in druge svetovne vojne oziroma naftne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Vendar so različne nacionalne ureditve vnašale zmedo: poletni čas je morda v eni državi že veljal, v sosednji pa še ne. Predstavljajte si, da si na železniški postaji belite glavo, koliko je ura samo nekaj kilometrov stran. Zato je Evropska unija od leta 1980 postopoma sprejela zakonodajo, na podlagi katere so se države članice dogovorile, da ure ne bodo več premikale ločeno, temveč istočasno. Tako od leta 1996 vsi Evropejci zadnjo nedeljo v marcu ure premaknemo eno uro naprej, zadnjo nedeljo v oktobru pa eno uro nazaj.

Vendar se o ureditvi pojavlja vedno več pomislekov. V zadnjih mesecih smo prejeli zahtevke Evropskega parlamenta, nekaterih držav članic ter samih državljank in državljanov, v katerih so prosili za ponovno oceno sistema. Ta ocena je v teku, eno pa je že jasno – znotraj Unije moramo ohraniti enotno pravilo: ali vsi dvakrat na leto premaknemo ure ali pa tega ne stori nihče. Če bi nekatere države ure premikale na en dan, druge pa na drugega ali sploh ne, bi nastale težave.

Zanima nas vaše mnenje o tej temi, zato smo pred kratkim začeli spletno javno posvetovanje. Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje o premiku ure dvakrat na leto in katera možnost vam je ljubša: ohranitev sistema ali njegova odprava v vsej Uniji. In v slednjem primeru, kateri čas bi ohranili, zimskega ali poletnega.

Ne gre za glasovanje ali referendum, vendar je pred sprejetjem odločitve o nadaljnjih ukrepih bistvenega pomena, da zberemo čim več mnenj. Seveda je še prezgodaj za ugibanja o tem, kako se bo zadeva končala, je pa treba imeti v mislih dvoje. Prvič, ni vse v rokah evropske komisije. Za vsako spremembo sedanje ureditve bi bila potrebna odobritev slovenske vlade in Evropskega parlamenta. Drugič, če bi odpravili premikanje ure, bi se Slovenija lahko svobodno odločila, ali bo skozi vse leto ohranila poletni ali zimski čas.

Prepričana sem, da imate tako kot jaz svoje mnenje o tej zadevi. Vabim vas, da ga delite z nami in najpozneje do 16. avgusta izpolnite kratek spletni vprašalnik, ki je na voljo tudi v slovenščini: http://europa.eu/!GT43qp.

Violeta Bulc je evropska komisarka za promet.