Voc kot izvajalec del mora zamenjati zemljino in urediti zunanje igrišče v 30 dneh od začetka del minuli teden. To pa pomeni, da bodo dela končana ravno do konca poletnih počitnic, ko bo vrtec znova napolnil otroški smeh.

»V novem šolskem letu bo vrtec na Aljaževem hribu obiskovalo 55 otrok. Na občini smo veseli, da jim bomo z zamenjavo zemljine omogočili brezskrbno igro na prostem. Verjamemo, da bodo zadovoljni tudi njihovi starši, ki jih vodstvo vrtca redno seznanja z informacijami o načrtih oziroma poteku projekta,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Po zemljo v Rupe v Šmartno ob Paki

Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu znaša nekaj manj kot sto tisoč evrov, skupaj s stroški izdelave projekta, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine pa se bo znesek povzpel na nekaj manj kot 125.000 evrov. Denar je v letošnjem občinskem proračunu že zagotovljen. Prav tako na Mestni občini Celje zagotavljajo, da projekt zamenjave zemljine poteka v skladu z veljavnimi predpisi.

Podjetje Voc je lani zamenjalo zemljino tudi na igrišču vrtca na Hudinji, tako da s tem že ima izkušnje, saj bo postopek zamenjave tudi v tem primeru zelo podoben. Najprej bodo odstranili vrhnjo plast do globine pol metra.

»Glede na podatke o površini ocenjujemo, da bo pri izkopu nastalo okoli 400 kubičnih metrov odpadkov, torej bistveno manj kot na Hudinji. Na izkopano in očiščeno površino bo izvajalec del položil geotekstil in 20 centimetrov debelo plast tampona, na katerega bo nasul okoli 30 centimetrov nove, neonesnažene zemljine, ki jo bo zatravil s travnim tepihom. Zemljo pa bodo pripeljali iz višje ležečega dela naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini, kjer ni nobene industrije,« še razloži Grušovnikova.

Ob koncu še monitoring

Kot še pravijo na občini, se je izvajalec del s pogodbo obvezal, da bo pri delu upošteval določbe uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisij delcev z gradbišč in veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki. Odstranjeno zemljino, ki se po izsledkih kemičnih analiz ne uvršča med nevarne odpadke, bo prevzel izvajalec del, ki ima potrdilo, da je vpisan v evidenco prevoznikov in zbiralcev tovrstnih odpadkov.

Ko bodo končana vsa dela, bo opravljen tudi kontrolni monitoring ustreznosti zamenjane zemljine na vse parametre, ki jih določa uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.