Podpisniki delničarskega sporazuma so imeli pred objavo prevzemne ponudbe v lasti 81,36 odstotka družbe. Za delnico so ponudili 36,30 evra, v času trajanja prevzemne ponudbe od 27. junija do 27. julija pa so jih pridobili še 0,31 odstotka.

Kot so podpisniki sporazuma, ki jih je 79, med njimi predsednik uprave družbe Marko Staroveški in člani uprave Jože Kastelic, Boris Pišek, Jurij Rojc in Matej Karničnik, zapisali v obvestilu o izidu prevzemne ponudbe, danes objavljenem v Večeru, je s tem ponudba uspela.

Prvi mož Kovintrada Staroveški je pred časom pojasnil, da večino podpisnikov sporazuma sestavljajo aktivno zaposleni v Kovintradu. Med njimi so tudi nekateri upokojeni delavci in nekateri poslovni partnerji iz celjske regije.

Prevzemniki po njegovih pojasnilih ne načrtujejo spremembe poslovne politike, zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe. Uprava oz. poslovodstvo ciljne družbe aktivno sodeluje v prevzemni ponudbi, in sicer kot člani delniškega sporazuma, ki so skupaj z ostalimi prevzemniki dali prevzemno ponudbo. V Kovintradu so poudarili, da ne gre za menedžerski prevzem.