Na območju tovarniškega kompleksa Beti je po propadu nekdanjega tekstilnega velikana z 2000 zaposlenimi obstal in se danes uspešno razvija le obrat preje, ki zaposluje okoli 170 ljudi. Hkrati je današnja Beti prevzela tudi celoten kompleks nekdanje tovarne, ki zajema kar nekaj še uporabnih prostorov, primernih za proizvodnjo, skladiščenje ali pisarniško dejavnost. Večina objektov je bila zgrajena v letih po drugi svetovni vojni, zaradi slabega vzdrževanja, dotrajanosti in sprememb tehnologije proizvodnje pa je obstoječa komunalna oprema nezadostna in neprimerna za današnje proizvodne zahteve, pojasnjuje Irena Švajger z metliške občinske uprave. Zato je potrebna celostna modernizacija in nadgradnja.

Metliški župan Darko Zevnik in izvršna direktorica Beti Maja Čibej sta tako včeraj podpisala predpogodbo o sodelovanju pri obnovi infrastrukture v industrijski coni. V Beti, ki cono upravlja, si že dolgo prizadevajo za oživitev objektov. Tako so po besedah Branka Matkoviča pred tremi leti že prodali dva objekta, tri so oddali v najem, še pet pa jih je na voljo. »Nekoč so bili vsi ti objekti del enotnega, celovitega kompleksa. Zato je bila tudi vsa infrastruktura, od vodovodnega in komunalnega do elektro omrežja, povezana. Zdaj seveda oddajamo oziroma prodajamo posamezne enote, zato je treba vsako enoto posebej priklopiti na javna omrežja. Da pa ne bi razkopaval vsak investitor zase, smo se z občino dogovorili, da infrastrukturo uredimo s skupnimi močmi,« pojasnjuje Matkovič.

Računajo na sofinancerska sredstva

Kot dodajajo na občini, je predvidena modernizacija in nadgradnja infrastrukture, manjši del, ki je v preslabem stanju za sanacijo, pa bodo porušili. Na novo bodo zgradili 700 metrov javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja, 500 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, novo trafo postajo ter dve dostopni cesti. Naložba, ki naj bi jo izvedli v prihodnjih dveh letih, je ocenjena na 670.000 evrov, pri čemer občina računa, da bi glavnino sredstev pridobila na razpisu za razvoj regij, ostalo bi zagotovila iz lastnega proračuna. Beti bo svoj delež zagotovila v obliki zemljišč, na katerih bo občina zgradila dostopni cesti.

»Namen investicije je izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšati pogoje za nastanek novih delovnih mest. Z zagotavljanjem pogojev za poslovanje podjetij in nastanjanje novih zaposlitev bo pozitivno vplivala na splošni razvoj občine,« dodajajo na občini.