Zaradi spremenjenega prometnega režima bodo imeli nekateri avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa obvoz. Po obvozni poti bodo vozili avtobusi številka 14, 18 in 18L. V smeri iz centra bodo avtobusi vozili po rednih poteh, v smeri proti centru pa bo obvoz potekal po Erjavčevi, Prešernovi, Aškerčevi, Bleiweisovi in Šubičevi cesti.

Postajališče Cankarjev dom bo začasno ukinjeno, dodatno postajališče pa bo na Prešernovi cesti pri križišču s Cesto 27. aprila. Zaradi vzdrževalnih in sanacijskih del železniških prehodov bo od 30. julija do 10. avgusta ter 20. in 21. avgusta za ves promet zaprta Viška cesta, 2. in 9. avgusta pa bo popolna zapora Gregorinove ulice. Obvoz bo v času popolnih zapor voden po Tržaški cesti in Poti Rdečega križa. V ponedeljek bosta med 17. in 21. uro popolnoma zaprti tudi Štajerska cesta med krožiščem Tomačevo in Kranjčevo ulico ter Božičeva ulica. Obvoz bo speljan po Kranjčevi ulici in Vojkovi cesti. Avtobusi številka 13 bodo vozili po Vojkovi cesti do obračališča Nove Stožice, avtobusi 18 in 18L pa bodo imeli obvoz po Dunajski cesti, Dimičevi ulici in Vojkovi cesti do stožiškega obračališča. Avtobusi bodo ustavljali na rednih postajališčih ob obvozni trasi.