Potem ko je ljubljanska mestna občina junija začela prenovo dotrajane lesene ploščadi na vzhodnem delu nabrežja Koseškega bajerja, so delavci javnega podjetja Snaga zdaj končali delo.

Strohnjeno leseno prečno podkonstrukcijo so nadomestili s cinkanimi profili, na katere so nameščene podnice iz sibirskega macesna. Ploščad je po obliki ostala enaka, so pa po predhodnem dogovoru s projektantom povečali razmake oziroma reže med letvami, s čimer želijo povečati zračnost in trajnost lesa. Obnova je bila namreč potrebna zaradi dotrajanosti materiala in predvsem trohnenja lesene konstrukcije. Delavci Snage so dela izvedli v sklopu rednih vzdrževalnih del, celotna obnova pa je stala 40.000 evrov.

Priljubljena večnivojska lesena ploščad je tako po tem, ko je bila več mesecev poškodovana in po skoraj dvomesečni obnovi zdaj spet dostopna za obiskovalce, ki ploščad imenujejo tudi ladja, pomol, terasa, leseni otok ali plaža. Ploščad so pred leti postavili v sklopu projekta krajinske arhitekturne ureditve, ki zajema ožje območje Koseškega bajerja s podolgovatim parkom ob vzhodni obali in krožno potjo okrog jezera s posameznimi ureditvami ob obali. »Leseni otok je srečevališče na bregu jezera in deluje kot socialni združevalec območja. Njegova velika lesena površina v treh terasah, do katere je urejen dostop po peščeni klančini, omogoča posedanje ob vodi za večje število obiskovalcev, pogosto opazujejo sončni zahod nad Polhograjskim hribovjem. Otok kot zunanji učni poligon omogoča organizacijo učnih naravoslovnih delavnic za otroke in umetniških prireditev ob vodi z intimnim značajem,« so o svoji ideji zapisali avtorji projekta, arhitekta Miha Kajzelj in Rok Žnidaršič ter krajinska arhitekta Etbin Tavčar in Iztok Kavčič. žir