Slovenija je tako na dobri poti, da bo po minimalnem lanskem presežku letos višji. Proračun za 2018 sicer predvideva 50,9 milijona evrov presežka. »Ta bi lahko ob koncu leta presegel zastavljene načrte, z vidika srednjeročnega uravnoteženja širših javnih financ pa je pomembno tudi, da odhodki rastejo s počasnejšo dinamiko kot prihodki.« so zapisali.

Na višje prihodke so vplivali predvsem za 6,9 odstotka oz. 266,8 milijona evrov višji davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna. Skupaj so v prvem polletju dosegli 4,139 milijarde evrov.

Ocene realizacije za celotno leto kažejo, da bi skupni prihodki državnega proračuna lahko dosegli 9,707 milijarde evrov, odhodki pa 9,480 milijarde evrov. Po teh ocenah bi lahko ob koncu leta proračunski presežek dosegel 227 milijonov evrov.

Dolg državnega proračuna, ki je bil konec leta 2017 pri 28,74 milijarde evrov oz. 66,4 odstotka BDP, je ob polletju dosegel 29,37 milijarde evrov oz. 63 odstotkov BDP. »Gre torej za stanje dolga državnega proračuna na polovici leta 2018, ki pa še ne upošteva vseh predvidenih odplačil v drugi polovici leta, medtem ko novo zadolževanje letos ni več predvideno,« so zapisali.