Višje sodišče je v ponovljenem sojenju potrdilo sodbo okrožnega, ki je jeseni lani obtožb o zlorabi položaja oprostilo nekdanjega direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Edvarda Ovna, so potrdili na specializiranem državnem tožilstvu, ki je vodilo ta kazenski pregon. Pravnomočne oprostilne sodbe se veseli tudi soobtoženi Zdravko Strmčnik, nekdanji direktor družbe Etaline inženiring, ki je stanovanjskemu skladu leta 2002 prodal osem parcel v Vižmarjah na območju tako imenovanih škofovih zavodov. Oven in Strmčnik sta v petih letih in pol, odkar sta prvič sedla na zatožno klop, vztrajala, da sta nedolžna.

Ponovljeni postopek zoper Ovna in Strmčnika se je začel marca lani. Oktobra lani je okrožno sodišče izdalo oprostilno sodbo, na katero se je tožilstvo januarja letos pritožilo. »Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 3. julija 2018 kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo specializiranega državnega tožilstva,« so na kratko pojasnili na tožilstvu, kjer dodatnega komentarja o odločitvi višjega sodišča niso dali.

Kot je povedal Strmčnikov odvetnik Mitja Jelenič Novak, je pravnomočna oprostilna soba po toliko letih »veliko olajšanje za stranke«. »To je bil zapleten in dolgotrajen postopek. Ogromno dokazov je bilo izvedenih v prvem in nato še v ponovljenem postopku. Res je bil to kar naporen proces,« je pojasnil Jelenič Novak. Ovnovih odvetnikov Marka Puša in Mihe Martelanca nam včeraj ni uspelo priklicati.

Obsodilna sodba ni vzdržala presoje višjega sodišča

Spomnimo, tožilstvo je Ovnu očitalo, da naj bi zlorabil položaj direktorja stanovanjskega sklada z nakupom parcel v skupni velikosti nekaj več kot 24.000 kvadratnih metrov od družbe Etaline inženiring, čeprav naj bi vedel, da je ta nakup glede na cene neupravičen. Tožilstvo je trdilo, da sta se Oven in nekdanji direktor Etaline Strmčnik dogovorila, da bo Etaline od kmetov na območju škofovih zavodov kupil zemljišča, ki jih bo nato stanovanjski sklad odkupil po bistveno višji ceni. Oven naj bi s tem nakupom stanovanjski sklad oškodoval za 2,1 milijona evrov, Strmčnik pa naj bi mu pri tem pomagal.

Prvostopenjsko sodišče je sicer januarja 2014 Ovna obsodilo na štiri leta in pol zapora ter plačilo 35.000 evrov kazni. Strmčniku je sodišče takrat odmerilo štiriletno zaporno kazen in prav tako plačilo 35.000 evrov kazni, družba Etaline pa bi morala plačati pol milijona kazni. Toda po pritožbi obrambe je višje sodišče spomladi 2015 razveljavilo še nepravnomočno obsodilno sodbo in okrožnemu sodišču naložilo, naj ponovi sodni postopek. Višje sodišče je namreč ugotovilo bistvene kršitve določb kazenskega postopka in okrožnemu sodišču naložilo, naj se pri ponovitvi postopka opredeli tudi do dokazov obrambe, jih ustrezno ovrednoti in nato vnovič razsodi.

»Preprodaja zemljišč ni prepovedana«

Velja omeniti, višje sodišče je ob razveljavitvi obsodilne sodbe leta 2015 prvostopenjskemu sodišču naložilo, naj kazensko odgovornost Strmčnika presoja v luči tega, da zgolj »preprodaja zemljišč v tržnem gospodarstvu, z namenom ustvarjanja dobička, ni prepovedana« in da je ustvarjanje dobičkov tudi namen gospodarskih družb, ki delujejo na trgu. Iz sklepa višjega sodišča je tako razumeti, da bi bilo Strmčnikovo ravnanje kriminalno le, če bi mu tožilstvo dokazalo, da je pri tem poslu sodeloval na nezakonit način ali uporabil protipravna sredstva. Tožilstvo je v kazenskem postopku sicer vztrajalo, da sta se Oven in Strmčnik o tem poslu predhodno dogovorila, vendar je pritožno sodišče ugotovilo, da to dokazujejo zgolj indici.