Cesta dveh cesarjev je v slabem stanju. Ponekod je asfaltna prevleka uničena in neprimerna za tako gost in težek osebni in tovorni promet. Nekatere stare hiše so že prizadete, njihovi temelji se tresejo ob prevozu težkih tovorov, vidne so tudi razpoke na zidovih. Ta cesta je lahko le lokalna cesta, na kateri ne sme biti dovoljen tranzitni promet.

Cesta dveh cesarjev ne sme biti uporabljana za tako gost promet, posebno pa ne sme biti obremenjena s težkimi tovornjaki. Tisti, ki se vozijo po tej cesti, drvijo po njej in jo imajo za bližnjico, na kateri ni semaforjev, in nas pešce ustrahujejo in poškropijo ob nalivih, ker je cesta polna lukenj in jam z jezeri vode. Marsikateri voznik uporablja cesto za poligon zelo hitre vožnje, tudi 80 kilometrov na uro in več. To si upajo privoščiti, ker se na njej zelo redko izvajajo meritve prekoračitve hitrosti vožnje.

V imenu stanovalcev četrtne skupnosti Trnovo, ki živimo ob Cesti dveh cesarjev, predlagam uvedbo naslednjih omejitev in izboljšav:

1. Uvede naj se cona 30 kilometrov na uro za vožnjo po tej cesti.

2. Postavi naj se stacionarni radar in uvede postopke zoper kršitelje.

3. Prepove naj se tovorni promet, razen za lokalni dovoz.

4. Poostri naj se policijski nadzor prometa in kontrola hitrosti.

5. Uvede naj se štetje prometa.

Stanovalci ob tej cesti smo že precej obupani zaradi nemogočega prometa, ki poteka mimo naših hiš in nas ogroža, ko pešačimo ali kolesarimo po Cesti dveh cesarjev.

Tatjana Možina

v imenu sokrajanov četrtne skupnosti Trnovo ob Cesti dveh cesarjev, Ljubljana